hr | en

Zagreb, 06.10.2021.

Odlučujući o žalbi podnesenoj protiv presude Županijskog suda u Rijeci od 22. prosinca 2020., broj K-rz-5/2019-50, u sjednici održanoj 06. listopada 2021., u prisutnosti javnom djelu sjednice branitelja optuženog, Vrhovni sud  odbio je kao neosnovanu žalbu branitelja te potvrdio prvostupanjsku presudu donesenu u ponovljenom postupku.

Presuda Vrhovnog suda dostupna je dolje niže.

Nepravomoćna presuda u ponovljenom postupku donesena je 22.12.2020. i njome je opt. Dane Radočaj – Jablan oglašen krivim i osuđen na 8 godina zatvora.

Opt. Damir Radočaj preminuo je pa je kazneni postupka protiv njega  obustavljan.

Podsjećamo, ponovljeni postupak u ovom kaznenom predmetu započeo je 04. veljače 2020.

Vrhovni sud je dana 20. studenog 2019. donio odluku (presuda i rješenje broj I. Kž-491/16) kojom je djelomično potvrđena prvostupanjska presuda, a djelomično ukinuta te je predmet u ukidbenom dijelu vraćen na ponovno suđenje i odluku. Naime, prvostupanjska presuda ukinuta je u odnosu na VI. opt. Radočaj Damira i VII. opt. Radočaj Dane – Jablana koji su ukidbenom presudom bili oslobođeni optužbe.

Prijašnji tijek postupka:

Dana 26. travnja 2016. objavljena je presuda vijeća Županijskog suda u Rijeci kojom su petorica optuženika oglašena krivima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i osuđeni na:
I. opt. Dane Radočaj – 15 godina zatvora
Il. opt. Ćuruvija Nikola – 15 godina zatvora
III. opt. Kosanović Đorđe – 12 godina zatvora
IV. Radislav Korač – 10 godina zatvora
V. opt. Galović Dragan – 6 godina zatvora
Šestooptuženi Radočaj Damir i sedmooptuženi Radočaj Dane – Jablan oslobođeni su zbog nedostatka dokaza.
Suđenje je započelo u prosincu 2014. i provedeno je u odsutnosti optuženika.

Postupak protiv Dane Radočaja i dr., za kazneno ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH.

Dana 22. prosinca 2015. godine zatražen je dodatni rok za očitovanje od strane obrane jer je u međuvremenu izmijenjena optužnica.

Dana 5. veljače 2016. godine glavna rasprava započela je ispočetka čitanjem neznatno izmijenjene optužnice, podneskom od 16. prosinca 2015.

OPTUŽNICA (SAŽETAK)

Optužnicom Županijskog državnog odvjetništva u Gospiću od 11. srpnja 2008. optužena su sedmorica okrivljenika (Dane Radočaj – Gajota, Nikola Ćuruvija, Đorđe Kosanović, Radoslav Korać, Dragan Galović, Damir Radočaj i Dane Radočaj – Jablan) da su 23. kolovoza 1991. u Udbini, kao pripadnici voda za specijalne namjene tzv. Milicije SAO Krajine, u prostorije svlačionice NK Krbava, koja je služila kao štab, priveli Ćazima Vilića, Alu Vilića i Jasmina Vilića, građane muslimanske nacionalnosti. Nakon što su Jasmina Vilića pustili, brutalno su pretukli Ćazima Vilića i Alu Vilića te je od zadobivenih teških tjelesnih ozljeda Ćazim Vilić umro. Potom su Alu Vilića, zajedno sa tijelom Ćazima Vilića, odvezli u mjesto Krčana (Gospić), gdje su ga prvookrivljeni Dane Radočaj i drugookrivljeni Nikola Ćuruvija usmrtili hicima iz pištolja. Njihova tijela su dan poslije bacili u jamu zvanu “Bezdanka”, gdje su i pronađena 6. rujna 1991. i 13. rujna 1991. Time su počinili kazneno djelo ratnog zločina iz čl. 120.st. 1. OKZ RH.

Temeljem čl. 5. st. 2. Uredbe o provođenju Zakona o konvalidaciji u predmetima sudbene naravi usklađena je optužnica Javnog tužiteljstva  Knin iz 1992. godine.

Optužnicom Javnog tužilaštva u Kninu Republike Srpske Krajine od 27.01.1992. optuženo je sedam okrivljenika (Dane Radočaj – Gajota, Nikola Ćuruvija, Đorđe Kosanović, Radoslav Korać, Dragan Galović, Damir Radočaj i Dane Radočaj – Jablan) da su 23. kolovoza 1991. u Udbini, u prostorije svlačionice NK Krbava, koja je služila kao štab milicije za specijalne namjene, priveli braću Vilić Ćazima i Jasmina radi istrage krađe ovaca na širem području Udbine. Jasmina Vilića su pustili, a potom priveli Alu Vilića. Tijekom ispitivanja su teško pretukli Ćazima Vilića, koji je zbog posljedica batinjanja (rukama, nogama, gumenim palicama) i nanijetih teških tjelesnih ozljeda umro. Kako je tome svjedočio Ale Vilić, prvo i drugo okrivljeni su odlučili i njega ubiti te su prvo, drugo i treće-okrivljeni  odvezli Alu Vilića, zajedno sa tijelom Ćazima Vilića, na livadu kraj sporedne ceste iza mjesta Ondrić (Gospić) gdje su ga prvo i drugo okrivljeni usmrtili hicima iz pištolja. Njihova su tijela dan poslije bacili u jamu zvanu “Bezdanka”, gdje su tijela i pronađena. Time su svi okrivljeni počinili kazneno djelo ubojstva opisano i kažnivo čl. 36. st. 2. t. 2 1 (žrtva Ćazim Vilić), a 1. i 2. okrivljeni i ubojstvo opisano čl. 36. st. 2. t. 4 2 KZRSK (žrtva Ale Vilić).

MJESNA NADLEŽNOST

Rješenjem VSRH II-4 Kr 100/10-3od 31. kolovoza 2010., po prijedlogu Županijskog suda u Gospiću za prenošenje mjesne nadležnosti, kao stvarno i mjesno nadležan određen je Županijski sud u Karlovcu.

Izmjenama Zakona o primjeni statuta međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnog ratnog i humanitarnog prava navedeni predmet prebačen je na rad Županijskom sudu u Rijeci.

OPĆI PODACI

Županijski sud u Rijeci

Broj predmeta: Krz-4/12

Vijeće za ratne zločine: sutkinja Jesenka Kovačić, predsjednica Vijeća

Optužnica:

Zastupnik optužbe: ŽDO Rijeka

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120 st. 1. OKZRH

Optuženici: Dane Radočaj – Gajota, Nikola Ćuruvija, Đorđe Kosanović, Radoslav Korać, Dragan Galović, Damir Radočaj i Dane Radočaj – Jablan

Branitelji optuženika:

Žrtve – ubijeni: Ćazim Vičić i Ale Vilić