hr | en

Zagreb, 02.12.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske je odlučujući o žalbama državnog odvjetnika i optuženika podnesenim protiv presude Županijskog suda u Zagrebu od 4.prosinca 2020. broj K-Rz-5/2013-193, u sjednici održanoj 2. prosinca 2021., odbio žalbe državnog odvjetnika i optuženog Milenka Vidaka kao neosnovane te potvrdio prvostupanjsku presudu donesenu u trećem, drugom ponovljenom postupku.

Time je postala pravomoćna presuda kojom je optuženik proglašen krivim za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Osuđen je na kaznu zatvora 7 (sedam) godina.

Optuženik je osuđen zbog ubijanja civilnog stanovništva 1993. za vrijeme oružanog sukoba. Zajedno s još četiri osobe bio je skriven u šumarku. Primijetili su civila koji je slučajno naišao tražeći drva za sječu. Kad im se civil približio ispalili su u njega rafal iz automatske puške. Od mnogobrojnih strijelnih rana civil je na mjestu umro.

Vrhovni sud Republike Hrvatske smatra da će izrečena kazna zatvora ispuniti svrhu kažnjavanja. Pravilno je prvostupanjski sud optuženiku kao olakotnu okolnost cijenio protek vremena u kojem nije bilo drugih kažnjivih ponašanja. Kao otegotna okolnost je cijenjena dosadašnja osuđivanost. Cijenjeno je i što je smrtno stradala nevina civilna osoba, bez ikakvog razloga.

Tako odmjerena kazna odgovara stupnju krivnje optuženika i pogibeljnosti kaznenog djela. Izrečena kazna sadrži dostatnu moralnu osudu za zlo koje je optuženik počinjenjem djela prouzročio i dostatnu društvenu osudu za počinjenje djela. Izricanje blaže ili strože kazne nije opravdano.

Presuda Vrhovnog suda dostupna je dolje niže.

Zagreb, 04.12.2020.

Nepravomoćna presuda kojom je optuženi Milenko Vidak proglašen krivim zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 120. stavka 1. OKZRH te osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina, donesena je 04. prosinca 2020.

S obzirom na to da je optuženom Milenku Vidaku u ovom kaznenom postupku nepravomoćnom presudom izrečena kazna zatvora u trajanju duljem od pet godina, prvostupanjski je sud na zakonu utemeljeno protiv optuženika odredio istražni zatvor iz osnove u članku 123. stavku 2. ZKP/08. jer je u takvoj situaciji, u skladu s citiranom zakonskom odredbom, primjena mjere istražnog zatvora obvezna.

Podsjećamo, dana 16. srpnja 2019. na Županijskom sudu u Zagrebu pred sudskim vijećem kojim predsjedava sudac Dražen Kevrić započelo je suđenje u trećem, odnosno drugom ponovljenom postupku optuženom Milenku Vidaku. Optuženik se tijekom ponovljenog postupka branio sa slobode.

Rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske kojim je optuženiku određen istražni zatvor nakon donesene prvostupanjske presude, dostupno je dolje niže.

OPĆI PODACI:

Županijski sud u Zagrebu

Broj predmeta: K-rz-5/13

Vijeće za ratne zločine: sudac Dražen Kevrić, Predsjednik vijeća, sutkinje Jadranka Kos i Renata Pražetina Kaleb, članoce vijeća

Optužnica: ŽDO-a u Sisku, K-DO-36/08, od 20. rujna 2010. godine

Zastupnik optužbe: Stipe Vrdoljak, zamjenik Zupanijske državne odvjetnice u Sisku

Branitelj optuženog: Domagoj Rupčić, odvjetnik iz Siska, branitelj po službenoj dužnosti

Žrtva: Stjepan Sučić, smrtno stradao

 Tijek prijašnjih postupaka:

Na Županijskom sudu u Sisku 08. studenog 2010. započela je glavna rasprava u predmetu Milenka Vidaka, optuženog za počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva ubojstvom civila Stjepana Sučića.

Dana 20. prosinca 2010. Vijeće za ratne zločine Županijskog suda u Sisku optuženika je proglasilo krivim. Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 8 godina.

Dana 12. srpnja 2011. Žalbeno vijeće VSRH zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka ukinulo je prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Sisku i predmet vratilo na ponovni postupak.

Dana 17. travnja 2012. godine nakon provedenog ponovljenog prvostupanjskog postupka Vijeće za ratne zločine Županijskog suda u Zagrebu proglasilo je optuženika krivim i izreklo mu kaznu zatvora u trajanju od 6 godina.

OPĆI PODACI

Županijski sud u Sisku – prvotni postupak

Broj predmeta: K-14/10

Vijeće za ratne zločine: sutkinja Snježana Mrkoci, Predsjednica vijeća, sudac građanskog odjela Predrag Jovanić, član Vijeća, sutkinja građanskog odjela Alenka Lešić, članica Vijeća

Optužnica: ŽDO-a u Sisku, K-DO-36/08, od 20. rujna 2010. godine

Zastupnik optužbe: Ivan Petrkač, zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Sisku

Kazneno djelo: ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH

Optuženik: Milenko Vidak, Hrvatskoj izručen na temelju odluke Suda za teška kaznena djela u Trabzonu, Republika Turska, od 04. kolovoza 2009., nalazi se u pritvoru sisačkog zatvora

Branitelj optuženog: Domagoj Rupčić, odvjetnik iz Siska, branitelj po službenoj dužnosti

Žrtva: Stjepan Sučić, smrtno stradao

Ponovljeni prvostupanjski postupak

Županijski sud u Zagrebu

Broj predmeta:

Vijeće za ratne zločine: sudac Marijan Garac, Predsjednik vijeća,

Optužnica: ŽDO-a u Sisku, K-DO-36/08, od 20. rujna 2010. godine

Zastupnik optužbe:

PRESUDA

Dana 20. prosinca 2010. Vijeće za ratne zločine Županijskog suda u Sisku optuženika je proglasilo krivim. Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 8 godina.

Dana 12. srpnja 2011. Žalbeno vijeće VSRH zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka ukinulo je prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Sisku i predmet vratilo na ponovni postupak.

Dana 17. travnja 2012. godine nakon provedenog ponovljenog prvostupanjeskog postupka Vijeće za ratne zločine Županijskog suda u Zagrebu proglasilo je optuženika krivim i izreklo mu kaznu zatvora u trajanju od 6 godina.

Dana 12. studenoga 2013. VSRH ukinuo je prvostupanjsku presudu kojom je opt. Milenko Vidak osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 godina i predmet je vratio prvostupanjkom sudu na ponovno suđenje.