hr | en

Suđenje Milanu Španoviću za ratni zločin protiv civilnog stanovništva (hrvatskih civila u zatvoru u Staroj Gradiški) započelo je 17. rujna 2009. na Višem sudu u Beogradu. 
Prvostupanjska presuda kojom je okrivljenik oglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora od pet godina izrečena je 25. lipnja 2010.

Drugostupanjskom presudom od 24.01.2011. godine potvrđena je prvostupanjska presuda. 

OPTUŽNICA (SAŽETAK) 

Optužnicom se tereti Španovića da je, kao pripadnik TO SAO Krajine, od početka listopada 1991. do kraja siječnja 1992. godine, u prostorijama zatvora u Staroj Gradiški, okrutno postupao prema hrvatskim civilima, mučio ih i tjelesno povrjeđivao, nanoseći im velike patnje, fizičku i psihičku bol, čime je počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 142. st. 1. Krivičnog zakona Savezne Republike Jugoslavije (KZ SRJ).

Optužnicu Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije pogledajte ovdje (PDF, 28,5 KB).

OPĆI PODACI

Okružni sud u Beogradu

Odjeljenje: Vijeće za ratne zločine

Sudsko vijeće: sutkinja Vinka Beraha Nikičević, predsjednica Vijeća; sutkinja Snežana Nikolić Garotić, članica Vijeća; sudac Vesko Krstajić, član Vijeća

Optužnica: Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije od 03. lipnja 2009.

Kazneno djelo: ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 142. st. 1. Krivičnog zakona Savezne Republike Jugoslavije (KZ SRJ)

Okrivljenik: Milan Španović

Žrtve – fizički zlostavljani: Đuro Bogunović, Luka Filipović i Josip Kvočić

IZVJEŠTAJI S RASPRAVE 

Glavna rasprava započela je 17. rujna 2009. godine čitanjem optužnice i iznošenjem obrane okrivljenog Španovića. 
Nastavljena je 02. prosinca, kada su posredstvom video-konferencijske veze sa Županijskom sudom u Zagrebu svjedočila dvojica svjedoka.

PRESUDA

Dana 25. lipnja 2010. okrivljenik je proglašen krivim te mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 5 godina.

Drugostupanjskom presudom od 24.01.2011. godine potvrđena je prvostupanjska presuda.