hr

Kazneni postupak protiv opt. Vojislava Medića zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. OKZ RH.

Optuženik je uhićen u lipnju 2022. pri ulasku iz Srbije u Hrvatsku.

Inkriminacije: 

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku je 11. lipnja, nakon provedene dokazne radnje ispitivanja državljanina Republike Hrvatske i Republike Srbije (1956.), donijelo rješenje o provođenju istrage protiv okrivljenika zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava, odnosno ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. OKZ-a RH.

Postoji osnovana sumnja da je okrivljeni 66-godišnjak od sredine studenog 1991. godine pa do 14. kolovoza 1992., na području Republike Srbije, tijekom oružanog sukoba na teritoriju Republike Hrvatske između regularnih oružanih snaga hrvatske vojske i policije s naoružanim paravojnim formacijama pobunjenih Srba i snagama JNA, počinio navedeno kazneno djelo.

Nakon što su na napuštenoj stočnoj farmi u blizini mjesta Stajićevo, u dijelu Kazneno-popravnog doma Sremska Mitrovica i u Nišu, osnovani logori u koje je s područja Republike Hrvatske dovedeno i zatočeno više stotina zarobljenih pripadnika oružanih postrojbi Republike Hrvatske, okrivljenik je, osnovano se sumnja, kao jedan od ispitivača u tim logorima postupio protivno pravilima međunarodnog ratnog i humanitarnog običajnog prava o postupanju s ratnim zarobljenicima.
Postoji osnovana sumnja da je prilikom ispitivanja fizički zlostavljao zarobljenike (1967., 1934., 1964., 1970., 1971., 1960., 1958., 1945., 1968., 1957., 1959., 1951., 1962., 1940., 1965., 1962., 1962., 1958., 1967., 1964., 1969., 1970., 1934., 1933., 1967., 1955., 1946., 1961., 1968. i 1957.) te ih izlagao uvredljivim i ponižavajućim postupcima. Osnovano se sumnja da se iživljavao na ratnim zarobljenicima postupajući na izrazito okrutan i ponižavajući način, pri čemu im je zadavana fizička i psihička bol i time ih prisiljavao da daju iskaze koji su njemu odgovarali. Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik davao odobrenje prisutnim stražarima da tuku zarobljenike što su oni i činili, a prilikom ispitivanja je govorio da paze što će reći pokazujući im pretučene članove obitelji.

Sudac istrage Županijskog suda u Osijeku prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i protiv okrivljenika odredio istražni zatvor zbog opasnosti od bijega u trajanju od mjesec dana.

OPĆI PODACI

Županijski sud u Osijeku

Predmet : K-rz-2/2023

Vijeće za ratne zločine:  

sudac Mirko Ljubičić, predsjednik

sutkinja Azra Salitrežić i sudac Davor Mitrović, članica/član

Optužnica:

ŽDO-a u Zagrebu broj K-DO-317/20 od 03. prosinca 2020. godine

Zastupnica optužbe:

Mirjana Zubčević, zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Osijeku

Kazneno djelo:

ratni zločina protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. Osnovnog krivičnog zakona (OKZ) RH

Optuženik:

Opt. Vojislav Medić

Branitelj: 

Tomislav Filaković, odvjetnik iz Osijeka

Žrtve – zlostavljani ratni zarobljenici: 

 


 

Projekt ”Javni dijalog o sudbini ubijenih i nestalih: mi pamtimo – a vi?” podržan je kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.