hr

Kazneni postupak protiv opt. Đoke Jakšić zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH te zbog kaznenog djela uništavanja kulturnih i povijesnih spomenika iz čl. 130. st. 1. OKZ RH. Optuženiku se sudi u odsutnosti. 

Optuženik je presudom Županijskog suda u Karlovcu broj K-9/94-101 od 26. svibnja 1994. u odsutnosti osuđen na 15 godina zatvora (Kazneni postupak protiv opt. Nikole Medaković i dr.).

Presudom Vrhovnog suda RH broj I Kž-921/1994-3 od 26. lipnja 1996., između ostalog, uvažena je žalba opt. Đoke Jakšića te je ukinuta presuda prvog stupnja i predmet je kako u odnosu na njega tako i u odnosu na četvoricu drugih optuženika, vraćen sudu prvog stupnja na ponovno suđenje.

Ponovljeni postupak:

Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Rijeci od 19. lipnja 2020. broj K- Rz-3/2013. optuženik Đ. J. u odsutnosti je proglašen krivim zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 120. stavka 1. OKZRH za koje kazneno djelo mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju 14 (četrnaest) godina te zbog kaznenog djela uništavanja kulturnih i povijesnih spomenika iz članka 130. stavka 1. OKZRH za koje kazneno djelo mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju 3 (tri) godine.

OPĆI PODACI

Toponim: Zločin u Saborskom, opt. Đoko Jakšić

Županijski sud u Rijeci

Broj predmeta: K-rz-3/2013

Vijeće za ratne zločine:

sudac Domagoj Vučkov, predsjednik

Optužnica:

Kaznena djela:

ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH

uništavanja kulturnih i povijesnih spomenika iz čl. 130. st. 1. OKZ RH

Optuženik:

Đoko Jakšić

Obrana:

Žrtve – ubijeni:

Ankica Sertić, Ana Sertić, Petar Bičanić, Ana Bičanić, Petar Bičanić – Krtan, Mile Bičanić, Nikola Bičanić, Polde Conjar, Jeka Dumenčić, Nikola Dumenčić, Kata Dumenčić, Kata Grdić, Ivan Lončar, Mile Lončar, Kaja Matovina, Kaja Matovina Pedinova, Marko Matovina, Mate Matovina, Marija Krizmanić, Josip Štrk, Jure Štrk, Dane Vuković, Ivan Vuković, Jeka Vuković Jurina, Jure Vuković, Jure Vuković Zinkov, Marija Vuković, Slavko Vuković, Jeka Vuković, Nikola Sertić, Ivan Matovina, Jure Vuković II, Ivan Bičanić i Petar Vuković.

Presuda Vrhovnog suda:

Vrhovni sud Republike Hrvatske, odlučujući o žalbi branitelja optuženika podnesenoj protiv prvostupanjske presude donesene u ponovljenom postupku, u sjednici vijeća održanoj 16. studenog 2021. odbio je kao neosnovana žalba branitelja optuženika te potvrdio prvostupanjsku presudu.

Presuda VSRH dostupna je dolje niže.

Tijek prijašnjeg postupka:

Županijski sud u Karlovcu

Broj predmeta: K-9/94

Raspravno vijeće: sutkinja Vesna Vrbetić, predsjednica Vijeća, sutkinja Zvonka Milošević, članica Vijeća, suci porotnici Milan Trnokop, Josip Kozjan i Nada Bočkaj, članovi Vijeća

Optužnica: Okružnog javnog Tužilaštva Rijeka broj KT-32/92-VI od 30. lipnja 1992.; Okružnog državnog odvjetništva Kalovac broj Kt-120/94, izmijenjena u činjeničnom opisu na glavnoj raspravi 2. ožujka 1993.

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. (142.) OKZ RH

Optuženici: Nikola Medaković, Miloš Jovetić, Đoko Jakšić, Miloš Momčilović, Miroslav Milaković i Branko Šupica, nedostupni

Braniteljica optuženih: Jadranka Dizdarević, odvjetnica iz Karlovca

Žrtve – ubijeni: Ankica Sertić, Ana Sertić, Petar Bičanić, Ana Bičanić, Petar Bičanić – Krtan, Mile Bičanić, Nikola Bičanić, Polde Conjar, Jeka Dumenčić, Nikola Dumenčić, Kata Dumenčić, Kata Grdić, Ivan Lončar, Mile Lončar, Kaja Matovina, Kaja Matovina Pedinova, Marko Matovina, Mate Matovina, Marija Krizmanić, Josip Štrk, Jure Štrk, Dane Vuković, Ivan Vuković, Jeka Vuković Jurina, Jure Vuković, Jure Vuković Zinkov, Marija Vuković, Slavko Vuković, Jeka Vuković, Nikola Sertić, Ivan Matovina, Jure Vuković II, Ivan Bičanić i Petar Vuković.

Presudom Županijskog suda u Karlovcu broj K-9/94-101 od 26. svibnja 1994. godine opt. Nikola Medaković proglašen je krivim što je u drugoj polovici 1991., na području općine Ogulin, pošto je organizirao oružanu pobunu na području općine Plaški i uspostavio ilegalnu vlast pripojivši to područje tzv. SAO Krajini i osnovao tzv. Opštinu Plaški, čiji je bio predsjednik, osnovao jedinice TO sa Štabom TO, kao i odrede tzv. Milicije SAO Krajine, te iste zajedno s četničkim postrojbama predvodio u napadima na hrvatsko selo Saborsko, nakon osvajanja mjesta naredio uništenje stambenih zgrada, javnih civilnih objekata, pljačkanje i palež, likvidaciju civila, pljačku njihove imovine, odvođenje dijela civila u Plaški i Ličku Jasenicu, gdje su danonoćno po njegovoj zapovijedi maltretirani i ispitivani, pa je tako ubijeno najmanje 34 civilne osobe Saborskog, dok je veći broj civilnih osoba teško ozlijeđen, a 27 osoba je nestalo, civilni objekti su porušeni, a imovina opljačkana.

Optuženi Miloš Jovetić i Đoko Jakšić su, zajedno sa opt. Nikolom Medakovićem, osnovali postrojbe TO sa Štabom TO, kojima je Jovetić bio komandant, Jakšić načelnik Štaba, dok su Miloš Momčilović, Miroslav Milaković i Branko Šupica pristupili u tzv. Miliciju SAO Krajine, nakon čega su po Medakovićevoj zapovijedi izvršili više napada na Saborsko, kojima su komandirali Jovetić i Jakšić, a Momčilović, Milaković i Šupica su u njima sudjelovali, a po osvajanju sela izvršili su likvidacije civila, ranjavanje civila, rušenje objekata, pljačkanje, a dio zarobljenih civila koji su odvedeni u Plaški Momčilović, Milaković i Šupica danonoćno su ispitivali i maltretirali.

Optuženom Nikoli Medakoviću izrečena je kazna zatvora u trajanju od 20 godina, a optuženicima Milošu Jovetiću, Đoki Jakšiću, Milošu Momčiloviću, Miroslavu Milakoviću i Branku Šupici po 15 godina svakom.

Presudu Županijskog suda u Karlovcu pogledajte ovdje.

PRESUDA VSRH

Presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj I Kž 921/1994-3 od 26. lipnja 1996. odbijena je žalba opt. Nikole Medakovića kao neosnovana i potvrđena je presuda suda prvog stupnja u dijelu koji se odnosi na tog optuženika.

Uvažena je žalba opt. Miloša Jovetića, Đoke Jakšića, Miloša Momčilovića, Miroslava Milakovića i Branka Šupice, ukinuta je presuda suda prvog stupnja u dijelu koji se odnosi na te optuženike i predmet je u tom dijelu vraćen sudu prvog stupnja na ponovno suđenje.

Presudu VSRH pogledajte ovdje.