hr | en

Dana 24. ožujka 2011. godine na Županijskom sudu u Zadru započela je glavna rasprava u kaznenom postupku protiv prvooptuženog Nebojše Baljka i drugooptuženog Steve Ivaniševića, zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske.

OPTUŽNICA (SAŽETAK)

Optužnicom ŽDO u Zadru broj K-DO-51/07 od 14. rujna 2009. terete se:

– prvooptuženi Nebojša Baljak – da je kao naoružani pripadnik tzv. milicije RSK na području Ravnih Kotara, u okupiranom selu Popovići, u razdoblju od listopada 1991. do 18. ožujka 1992., zlostavljao civile Zvonka Zelića, Boru Zelića i Milu Zelića;

– prvooptuženi Nebojša Baljak i drugooptuženi Stevo Ivanišević – da su 08. lipnja 1992. u popodnevnim satima u okupiranom selu Rodaljice, kao naoružani pripadnici tzv. milicije RSK, mučili i zlostavljali civilne osobe Ivana Paića i Stoju Paić.

Optužnicu ŽDO u Zadru broj K-DO-51/07 od 14. rujna 2009. pogledajte ovdje.

OPĆI PODACI

Županijski sud u Zadru

Broj predmeta: 17 K – 45/09

Vijeće za ratne zločine: sudac Marijan Bitanga, predsjednik Vijeća, sutkinja Dijana Grancarić, članica Vijeća, sudac Vladimir Mikolčević, član Vijeća

Optužnica Županijskog državnog odvjetništva u Zadru, broj K-DO-51/07 od 14. rujna 2009. godine

Zastupnik optužbe: Slobodan Denona, zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Zadru

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH

Optuženici: Nebojša Baljak i Stevo Ivanišević (obojica nepoznatog boravišta i nedostupni državnim tijelima RH te im se sudi u odsutnosti)

Branitelji optuženika: Filip Brdar, odvjetnik iz Zadra, za prvooptuženika; Tanja Budimir, odvjetnica iz Zadra, za drugooptuženika

Žrtve (zastrašivani, pretrpjeli tjelesne ozljede): Zvonko Zelić, Bore Zelić, Mile Zelić, Ivan Paić, Stoja Paić

IZVJEŠTAJI S PRAĆENJA

Nakon što je glavna rasprava započela na Županijskom sudu u Zadru, predmet je delegiran Županijskom sudu u Splitu.

Županijski sud u Splitu 2012. godine donio je Rješenje kojim je obustavljen postupak protiv Baljka i Ivaniševića. Naime, Baljak i Ivanišević 1996. godine u odsutnosti su osuđeni na po 20 godina zatvora zbog počinjenja ratnog zločina. Riječ je o istovjetnom prostoru i vremenu djelovanja optuženika kao i u optužnici Županijskog državnog odvjetništva iz 2009. godine, s tim što su 1996. osuđeni zbog znatno težih radnji počinjenja kaznenog djela – usmrćivanja civilnih stanovnika, dok ih se u optužnici podignutoj 2009. godine teretilo za mučenje, zlostavljanje, nečovječno postupanje i zastrašivanje.

VSRH odbio je žalbu državnog odvjetništva kao neosnovanu. Time je rješenje kojim je postupak obustavljen postalo pravomoćno. Rješenje VSRH možete pogledati ovdje.

Presudu Županijskog suda u Zadru od 18. siječnja 1996. godine kojom su Ivanišević i Baljak proglašeni krivima i osuđeni na 20 godina zatvora svaki pogledajte ovdje.

Presudu VSRH broj I Kž-187/1996-3 od 4. travnja 1996., kojom je odbijena žalba branitelja okrivljenika i potvrđena presuda suda prvog stupnja, pogledajte ovdje.