hr | en

Postupak protiv Sime Podunavca, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH.

OPĆI PODACI

Županijski sud u Sisku

Raspravno vijeće: sudac Željko Barać, predsjednik Vijeća, sutkinja Alica Freiberger, članica Vijeća, suci porotnici Ružica Grahovac, Vladimir Bernšic i Josip Milaković, članovi Vijeća

Predmet: K-47/1993

Optužnica: Okružnog javnog tužilaštva Sisak broj KT-152/92 od 15. prosinca 1992. godine

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH

Optuženik: Simo Podunavac, nedostupan

Branitelj: Marijan Mifek, odvjetnik iz Petrinje

Žrtve – ubijeni civili: Fadila Sefić, Branko Kostić, Čeho Isaković, Đuro Grubić, Ivica Kovačević, Stjepan Šnajder i Mirko Jelisavac

Presudom Županijskog suda u Sisku broj K-47/1993 od 3. ožujka 1999. godine optuženik Simo Podunavac proglašen je krivim što je od 3. studenog 1991. do 4. travnja 1992. godine, kao zapovjednik artiljerijske jedinice tzv. JNA, u Petrinji, izdao zapovijed svojim podčinjenim oficirima, koji su komandirali tenkovskim i drugim topničkim i raketnim jedinicama, da sa svojih vatrenih položaja otvore vatru po industrijskoj zoni Siska te po civilnim objektima u gradskom i prigradskom području, pri čemu je na postrojenjima INE Rafinerije nafte Sisak nastupila velika materijalna šteta, smrtno je stradalo sedmero građana, a najmanje tri osobe zadobile su teške tjelesne ozljede.

Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 20 godina.

Presudu Županijskog suda u Sisku pogledajte ovdje.

Presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske br. I Kž-496/99 od 14. svibnja 2002. odbijena je žalba optuženika kao neosnovana i potvrđena je presuda suda prvog stupnja.

Odlučujući u trećem stupnju o žalbi optuženika izjavljenoj protiv presude VSRH donesenoj u drugom stupnju, Vrhovni sud Republike Hrvatske je presudom broj I Kž-700/02-3 od 3. srpnja 2003. godine odbio žalbu opt. Sime Podunavca kao neosnovanu i potvrdio presudu suda drugog stupnja.

Presudu VSRH donesenu u drugom stupnju pogledajte ovdje.