hr | en

Postupak protiv Jure Šajatovića, Dragana Pavića, Gorana Pašića, Čedomira Relića i Veljka Budića, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 2. u svezi st. 1. OKZ RH

OPĆI PODACI

Županijski sud u Sisku

Broj predmeta: K-108/97

Rapravno vijeće: sudac Željko Barać, predsjednik Vijeća, sutkinja Ljubica Rendulić-Holzer, članica Vijeća, suci porotnici Josip Bogdan, Ante Jelović i Milana Martek, članovi Vijeća

Optužnica: Županijskog državnog odvjetništva u Sisku broj KT-102/96 od 2. svibnja 1997.

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 2. u svezi st. 1. OKZ RH

Optuženici: Jure Šajatović (odsutan), Dragan Pavić (prisutan), Goran Pašić (prisutan), Čedomir Relić (odsutan) i Veljko Budić (prisutan)

Branitelji optuženih: odvjetnik Hamdija Unkić, branitelj prvootuženog, drugooptuženog i četvrtooptuženog; odvjetnik Lazo Veselinović, branitelj trećeoptuženog; odvjetnik Velimir Galić, branitelj petooptuženog

Presudom Županijskog suda u Sisku broj K-108/97 od 19. prosinca 1997. godine optuženici Jure Šajatović, Dragan Pavić, Goran Pašić i Veljko Budić proglašeni su krivima što su 6. listopada 1993. godine, Šajatović kao zapovjednik izviđačko diverzantskog voda 18. korpusa Vojske tzv. RSK, a ostali kao pripadnici navedenog voda, postavili i aktivirali eksplozivnu napravu u šaht cjevovoda Drenov Bok – Jamarica, uslijed čega je došlo do oštećenja i prekida napajanja vodovoda za grad Novsku, dakle izvršili napad na objekt važan za opstanak stanovništva i uništili imovinu u velikim razmjerima, što nije bilo opravdano vojnim potrebama.

Svaki od navedene četvorice optuženika osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina.

Optužba protiv četvrtooptuženog Čedomira Relića je odbijena, jer je tužiteljstvo prethodno odustalo od kaznenog progona u odnosu na njega.

Presudu Županijskog suda u Sisku pogledajte ovdje.

Presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj I Kž-211/1998-3 od 1. travnja 1999. odbijene su kao neosnovane žalbe Jure Šajatovića, Dragana Pavića, Gorana Pašića i Veljka Budića te je potvrđena presuda suda prvog stupnja.

Presudu VSRH pogledajte ovdje.

ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske 26. studenoga 2008. usvojio je ustavnu tužbu Gorana Pašića te je utvrdio da su presudama Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj I Kž-211/1998-3 od 1. travnja 1999. i Županijskog suda u Sisku broj K-108/97 od 19. prosinca 1997. Goranu Pašiću povrijeđena ustavna prava.

Naime, Ustavni sud je smatrao da je predmet optužbe res judicata, ranije presuđena stvar.

Protiv podnositelja ustavne tužbe proveden je postupak pred Vojnim sudom u Bjelovaru. Pašića je Vojno državno odvjetništvo Bjelovar teretilo za kazneno djelo diverzije, a Vojni sud u Bjelovaru donio je odbijajuću presudu, smatrajući da nije dokazano ostvarenje svih bitnih obilježja tog djela te da su se u radnjama optuženih ostvarila sva bitna obilježja oružane pobune pa je primjenom Zakona o općem oprostu optužba odbijena.

Vrhovni sud Republike Hrvatske je 1996. odbio žalbe te je odbio optužbe protiv optuženika.

Odluku Ustavnog suda pogledajte ovdje.

Presudu Vojnog suda u Bjelovaru broj K.85/95-24 od 13. rujna 1995. pogledajte ovdje.