hr | en

Zagreb, 07. srpnja. 2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske je odlučujući o žalbi branitelja optuženika, podnesenoj protiv presude Županijskog suda u Osijeku od 20. srpnja 2020. broj K-Rz-3/2019-114, u sjednici održanoj 7. srpnja 2022., odbio žalbu branitelja optuženika kao neosnovanu i potvrdio prvostupanjsku presudu.

Presuda Vrhovnog suda Republike Hrvatske dostpna je dolje niže.

Osijek, 20. srpnja 2020.

Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Osijeku, na temelju čl. 508. st. 5. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17. i 126/19., dalje: ZKP/08.), ostavljena je na snazi presuda Županijskog suda u Vukovaru broj K-7/01 od 5. veljače 2009., potvrđena presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Kž-683/09-8 od 17. studenog 2009., kojom je opt. Petar Lenđer osuđen na kaznu zatvora u trajanju petnaest godina zbog kaznenog djela iz čl. 120. st. 1. OKZ RH.

Osijek, 17.12.2019.

Na Županijskom sudu u Osijeku započela je rasprava u obnovljenom kaznenom postupku protiv pravomoćno osuđenog Petra Lenđera. Obnova postupka stoga što je okrivljenik postao dostupan pravosudnim tijelima Republike Hrvatske, nakon što je uhićen na graničnom prijelazu sa Srbijom u travnju 2019. godine.
Presudom Županijskog suda u Vukovaru, br. K – 7/1, od 2. veljače 2009. godine, potvrđene presudom Vrhovnog suda RH br. I – Kž – 683/09 od 17. studenoga 2009. godine, okr. Petar Lenđer pravomoćno je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina.

Optužnicom ŽDO iz Osijeka, br. KT-37/93, od 29.4.1996. godine, protiv okr. Petra Lenđera i drugih (I okr. Jugoslav Mišljenović i dr), okrivljenicima je stavljeno na teret počinjenje kaznenog djela genocida, iz čl. 119. OKZ RH. Županijski sud u Vukovaru izmijenio je u presudi kvalifikaciju kaznenog djela, te je okr. Petar Lenđer osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, iz čl. 120.st.1. OKZ RH.

Tijek obnovljenog postupka:
Nakon otvaranja rasprave, predstavljanja članova Vijeća za ratne zločine, predsjednik Vijeća pozvao je zastupnicu optužbe (Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku) da pročita optužnicu.
Okr. Petar Lenđer rekao je da je razumio što mu se stavlja na teret te da se ne smatra krivim za izvršenja kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, kako se navodi u optužnici.
Stranke u postupku iznijele su i uvodne govore.

U dokaznom postupku, na raspravi održanoj dana 17. prosinca 2019. godine, saslušano je 7 svjedoka optužbe (predloženi od ŽDO iz Osijeka).

Svi saslušani svjedoci, među kojima su bili i oštećenici (2 oštećenice), ostali su pri svojim ranijim iskazima danima tijekom postupka, koji je vođen za isto kazneno djelo protiv okrivljenika, koji je tada bio u bijegu, a proveo se na Županijskom sudu u Vukovaru.

Dokazni postupak nastavio se 18. prosinca 2019. godine daljnjim saslušanjem svjedoka optužbe.

OPĆI PODACI:

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva, čl. 120.st.1. OKZ RH

Sud: Županijski sud u Osijeku

Vijeće za ratne zločine:
sudac Ivan Vulić, predsjednik Vijeća
sudac Mario Kovač, član Vijeća
sudac Miroslav Rožac, član Vijeća

tužiteljstvo: Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku

okrivljenik: Petar Lenđer, nalazi se u istražnom zatvoru nakon uhićenja na granici u
travnju 2019. godine, temeljem tjeralice, pravomoćno osuđen na kaznu zatvora, za isto kazneno djelo, u trajanju od 15 godina

branitelj: odvjetnik Slavko Živković, branitelj po službenoj dužnosti

oštećenici: Verona, Julijan i Mihajlo Holik, Ljubica Homa, Vladimir Homa

 


Projekt ,,Javni dijalog o sudbini ubijenih i nestalih: mi pamtimo – a vi?” je podržan sa € 150.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova