hr | en

Vrhovni sud je odlučujući o žalbi državnog odvjetnika podnesenoj protiv prvostupanjske oslobađajuće presude od 07.11.2019., u sjednici održanoj 03. ožujka 2020. odbio kao neosnovanu žalbu državnog odvjetnika i potvrdio prvostupanjsku presudu čime je kazneni postupak pravomoćno okončan. 

Četvrti obnovljeni postupak:

Obnovljeni postupak proveden je pred posve izmijenjenim vijećem Županijskog suda u Zagrebu kojim je predsjedavala sutkinja Željka Skomeršić. Prvostupanjska presuda donesena je 07. studenog 2019. i njome je okrivljeni Milan Španović oslobođen optužbe za počinjenje kaznenog djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava – ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Tijekom dugotrajnog suđenja, podsjećamo obnovljeni postupak započeo je nakon što je osuđenik izručen iz Velike Britanije, u kolovozu 2009., optužba protiv okrivljenika svela se na počinjenje jednokratne radnje odvoženja berača kukuruza iz dvoriša jednog od mještana Maje.

Treći obnovljeni postupak:

Dana 6. travnja 2016. godine optuženi Milan Španović je nakon provedenog trećeg obnovljenog postupka, nepravomoćno osuđen na tri godine zatvora za ratni zločin nad civilima koji obuhvaća pucanje iz automatske puške po kućama četvero civila u selu Maja te odvoženje berača kukuruza iz dvorišta kuće jednog od mještana.

U izrečenu zatvorsku kaznu uključen je i period tijekom kojeg je optuženik bio lišen slobode u ekstradicijskom pritvoru, te vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora, sve u trajanju od 3 godine i gotovo pet mjeseci.

Obvezan je i na plaćanja paušala kao i troškova postupka, odnosno provedenog vještačenje, u ukupnom iznosu od 5.500,00kn.

Sud je temeljeći presudu na iskazima dvoje svjedoka nedvojbeno utvrdio da je optuženik počinio kazneno djelo.

Dana 01. lipnja 2015. pred Županijskim sudom u Zagrebu je započelo suđenje protiv okrivljenog Milana Španovića. To je treći ponovljeni postupak protiv ovog okrivljenika koji se tereti za počinjenje ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u selima Maja i Svračica. 

Pregled prijašnjih suđenja:

Na Županijskom sudu u Sisku 13. studenog 2009. optuženi Milan Španović je nakon provedenog obnovljenog postupka proglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 5 mjeseci zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. 
1993. godine u odsutnosti je bio osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.

Dana 28. rujna 2010. održana je sjednica vijeća VSRH. Presuda Vijeća za ratne zločine Županijskog suda u Sisku od 13. studenog 2009. je ukinuta i predmet je vraćen na ponovno suđenje.

Nakon provedenog ponovljenog prvostupanjskog postupka Vijeće za ratne zločine Županijskog suda u Zagrebu 14. ožujka 2013. godine objavilo je presudu kojom je stavilo u cijelosti izvan snage pravomoćnu pressudu Županijskog suda u Siku od 17. studenoga 1993. godine kojom je optuženik oglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina te je izreklo oslobađajuću presudu.

OPTUŽNICA

Optužnicom Okružnog državnog odvjetništva iz Siska br. KT-53/93 od 13. kolovoza 1993. Dušan Gavrilović, Milan Radaković, Milan Dabić, Mirko Dabić, Milan Sladović, Dušan Španović, Milan Španović, Stojan Jelić, Stanko Jelić, Milan Galjen, Momir Vukičević, Dragan Prusac, Nikola Janus, Jovica Vinčić, Dragan Jakovović, Stevo Varkaš, Đuro Pavlica, Milan Podunavac i Slavko Zrakić optuženi su da su 18. kolovoza 1991. godine, u Maji i Svračici, kao pripadnici četničko-terorističkih formacija tzv. “SAO Krajine”, u oružanoj pobuni protiv Republike Hrvatske, protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata, naoružani došavši u ta sela, po tim selima otvorili minobacačku i puščanu vatru, potom maltretirali na razne ponižavajuće načine nenaoružane mještane hrvatske nacionalnosti, pretraživali njih, njihove kuće i gospodarske zgrade, oduzimali im novac, hranu, stvari iz kuća i gospodarskih zgrada, palili i rušili kuće i gospodarske zgrade, društvene i sakralne objekte, od Katarine Brdarić silom oduzeli tadašnjih 600 dinara, iz podruma njezine kuće uzeli motornu pilu i suhomesnate proizvode, iz dvorišta njezine kuće kamion marke “Mercedes”, reg. oznake SI 807-61, vlasništvo njezina sina Ive Brdarića, tukli Ivu Matijevića, nanijevši mu tjelesne povrede, minirali i srušili seoski dom i trgovinu, zapalili kuću i sjenik vlasništvo Mirka Brdarića, štalu Marijana Nogića, kuću Marka Lamze, oduzeli mu berač kukuruza i ostale poljoprivredne strojeve, zapalili kuću i traktor Matije Davidovića, štalu Slavka Davidovića, kuću i štalu Mije Tonči, štalu, traktor i prikolicu Steve Davidovića, dvorišnu zgradu Milana Lončarića, od Mate Mladenovića uzeli traktor i motornu pilu, a iz ostalih kuća uzimali i otimali traktore i TV prijamnike, video-rekordere i ostale stvari pogodne za odnošenje, 
dakle, da su kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba civilno stanovništvo mučili i nanosili mu povrede tjelesnog integriteta, pljačkali imovinu stanovništva, rušili i uništavali kuće i gospodarske zgrade, kulturne i sakralne objekte, 
pa da su time počinili kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH.

Optužnicu Okružnog državnog odvjetništva iz Siska br. KT-53/93 od 13. kolovoza 1993. godine možete pogledati ovdje (PDF, 2,23 MB).

Optužnica je precizirana na glavnoj raspravi 14. ožujka 2013. 

TIJEK RANIJEG POSTUPKA

Presudom Okružnog suda u Sisku 17. studenog 1993. godine svih devetnaest optuženika su u odsutnosti proglašeni krivima te je svaki osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset godina).

Presudu možete pogledati ovdje.

Na navedenu presudu branitelj po službenoj dužnosti nije uložio žalbu pa je istekom roka za žalbu presuda postala pravomoćna. 

Milan Španović je 19. kolovoza 2009. iz Velike Britanije izručen Republici Hrvatskoj. On je živio u mjestu Carshalton u okrugu Surrey u Velikoj Britaniji, a nakon što je u listopadu 2006. počinio krađu u trgovini u Suttonu, britanska policija je otkrila da je Republika Hrvatska za njim raspisala međunarodnu tjeralicu. Od tada se pred britanskim pravosuđem vodio postupak za njegovo izručenje Republici Hrvatskoj.

OPĆI PODACI

Županijski sud u Sisku

Vijeće za ratne zločine: sutkinja Snježana Mrkoci, predsjednica Vijeća; sudac Predrag Jovanić, član Vijeća; sudac Željko Mlinarić, član Vijeća

Predmet: K-31/09

Optužnica: Okružnog državnog odvjetništva iz Siska, br. KT-53/93, od 13. kolovoza 1993.

Kazneno djelo: ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH

Tužitelj: Marijan Zgurić, zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Sisku

Optuženik: Milan Španović, od izručenja iz Velike Britanije 19. kolovoza 2009. nalazi se u zatvoru u Sisku

Branitelji: Antonio Kaleb, odvjetnik iz Siska i Silvije Degen, odvjetnik iz Zagreba

Žrtve: 
– tučen: Ivo Matijević 
– spaljeni gospodarski i/ili stambeni objekti i/ili oduzimane stvari:
 Katarini Brdarić, Ivi Brdariću, Mirku Brdariću, Marijanu Nogiću, Marku Lamzi, Matiji Davidoviću, Slavku Davidoviću, Miji Tonči, Stevi Davidoviću, Milanu Lončariću i Mati Mladenoviću

Ponovljeno suđenje

Broj predmeta: K-Rz-12/12

Vijeće: sudac Marijan Garac, predsjednik Vijeća, sudac Petar Šakić, član Vijeća, sudac Ratko Šćekić, član Vijeća

Optužnica: Okružnog državnog odvjetništva iz Siska br. KT-53/93 od 13. kolovoza 1993.; broj ŽDO Zagreb K-DO-192/12, izmijenjena na glavnoj raspravi 14. ožujka 2013.

Zastupnik optužbe: Marijan Zgurić, zamjenik ŽDO u Sisku

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH

Optuženik: Milan Španović

Branitelj optuženika: Silvio Degen, odvjetnik iz Zagreba

IZVJEŠTAJI S RASPRAVE

Glavna rasprava u obnovljenom postupku započela je 05. listopada 2009. godine. Ročišta su održana i 06. i 07. listopada te 12. i 13. studenog. 

PRESUDA

Dana 13. studenog 2009. Vijeće je djelomično stavilo izvan snage presudu iz 1993. kojom je opt. Milan Španović pravomoćno osuđen u odsutnosti na 20 godina zatvora. Presuda je stavljena izvan snage u dijelu odluke o kazni, tako da je optuženik novom presudom osuđen na kaznu zatvora u trajanju od tri godine i pet mjeseci. Presudu možete pogledati ovdje
Budući da je upravo tri godine i pet mjeseci proveo u ekstradicijskom pritvoru u UK te zatvoru i pritvoru u Sisku, doneseno je rješenje kojim se pritvor ukida i optuženik odmah pušta na slobodu.

Dana 28. rujna 2010. održana je sjednica vijeća VSRH. Presuda Vijeća za ratne zločine Županijskog suda u Sisku od 13. studenog 2009. je ukinuta i predmet je vraćen na ponovno suđenje.

Odluku VSRH pogledajte ovdje.

Nakon provedenog ponovljenog prvostupanjskog postupka Vijeće za ratne zločine Županijskog suda u Zagrebu 14. ožujka 2013. godine objavilo je presudu kojom je stavilo u cijelosti izvan snage pravomoćnu pressudu Županijskog suda u Siku od 17. studenoga 1993. godine kojom je optuženik oglašen krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina te je izreklo oslobađajuću presudu.