hr | en

Postupak protiv četrnaestorice optuženika (Ljubana Devetaka i dr.) optuženih da su u listopadu i studenom 1991. godine u Lovasu počinili kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 142. st. 1. KZ SRJ, u supočiniteljstvu, u vezi sa čl. 22. KZ SRJ.

OPTUŽNICA (SAŽETAK)

Optuženici se terete da su kao pripadnici lokalne civilno-vojne vlasti, Teritorijalne obrane podčinjene tadašnjoj JNA i paravojne dobrovoljačke oružane grupe “Dušan Silni” sudjelovali u izvršenju napada na Lovas i civilno stanovništvo u njemu, iako su znali da u naselju nema hrvatskih oružanih snaga koje bi pružile otpor i branile selo, a po ulasku u selo nekontrolirano i nasumično otvarali vatru iz pušaka, bacali bombe u dvorišta, na kuće, u podrume i druge prostorije, pojedine zatečene civile ubijali, što je za posljedicu imalo uništenje i oštećenje civilnih stambenih i drugih objekata i smrt 21 civilne osobe; da su nesrpsko, pretežno hrvatsko stanovništvo, izložili ponižavajućim, diskriminirajućim postupcima, naređivali protupravna privođenja, zatvaranja i saslušanja civilnih osoba, pri tome i njihovo mučenje i tjelesno povrijeđivanje, a okr. Devetak i ubijanje, tako da je ponašanje okrivljenih Devetaka, Devčića i Radojčića potaklo i pomoglo nepoznatim pripadnicima oružanih grupacija da na raznim lokacijama u selu ubiju ukupno 27 osoba; da su protuzakonito zatvarali, fizički zlostavljali civilne osobe; da su naredili civilnim osobama ulazak i minsko polje pri čemu je došlo do istovremenog aktiviranja većeg broja mina, nakon čega je jedan broj pripadnika oružane pratnje na bespomoćne civile otvorio puščanu paljbu, nakon čega je, uslijed oba navedena djelovanja, smrtno stradalo 20 civilnih osoba, a 12 ih je zadobilo teške i lake tjelesne ozljede.

OPĆI PODACI

Okružni sud Beograd

Broj predmeta: K.V. 6/07

Vijeće za ratne zločine: sutkinja Olivera Anđelković, predsjednica Vijeća; sutkinja Tatjana Vuković, članica Vijeća; sudac Dragan Plazinić, član Vijeća (umjesto suca Plazinića, od veljače 2010. u Vijeću je sudac Dragan Mirković) 

Optužnica: Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije od 28. studenog 2007. godine, precizirana dana 12. prosinca 2007. godine

Zastupnik optužbe: Veselin Mrdak, zamjenik Tužioca za ratne zločine Republike Srbije

Kazneno djelo: kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 142. st. 1. KZ SRJ (Krivičnog zakona Savezne Republike Jugoslavije)

Optuženici: Ljuban Devetak, Milan Devčić, Milan Radojčić, Željko Krnjajić, Miodrag Dimitrijević, Darko Perić, Radovan Vlajković, Radisav Josipović, Jovan Dimitrijević, Saša Stojanović, Dragan Bačić, Zoran Kosijer, Petronije Stevanović i Aleksandar Nikolaidis

Branitelji optuženika: Zdravko Krstić, branitelj Ljubana Devetaka, Milana Devčića i Dragana Bačića; Gradimir Nalić i Igor Olujić, branitelji Milana Radojčića; Vojislav Vukotić, branitelj Željka Krnjajića; Miladin Živanović, branitelj Miodraga Dimitrijevića; Jasmina Živić, braniteljica Darka Perića; Zorko Boris, branitelj Radovana Vlajkovića; Branko Dimić, branitelj Radisava Josipovića; Gordana Živanović, braniteljica Jovana Dimitrijevića; Slobodan Živković, branitelj Saše Stojanovića; Branislava Furjanović, braniteljica Zorana Kosijera; Miodrag Planojević, branitelj Petronija Stevanovića; Mila Janković, braniteljica Aleksandra Nikolaidisa

Punomoćnici oštećenih: Nataša Kandić i odvjetnik Dragoljub Todorović

Žrtve:

– ubijeni prilikom napada na Lovas: Mirko Grgić, Mato Adamović, Danijel Badanjak, Cecilija Badanjak, Antun Jovanović, Anka Jovanović, Katarina Pavličević, Juraj Poljak, Josip Kraljević, Alojzije Polić, Mato Keser, Josip Poljak, Ivan Ostrun, Drago Pejić, Mijo Božić, Tomo Sabljak, Vida Krizmanić, Stipo Mađarević, Pavo Đaković, Stipo Pejić i Željko Antolović

– ubijeni na raznim lokacijama u selu: Darko Pavlić, Željko Pavlić, Anton Luketić, Đuka Luketić, Petar Luketić, Alojz Krizmanić, Đuro Krizmanić, Andrija Devčić, Stipo Dolački, Marko Damjanović, Franjo Pandža, Ivan Vidić, Stjepan Luketić, Slavica Pavošević, Jozefina Pavošević, Marija Pavošević, Ana Lemunović, Josip Rendulić, Božo Vidić, Marin Balić, Katarina Balić, Rudolf Jonak, Marija Fišer, Zoran Krizmanić, Josip Jovanović, Zvonimir Martinović i Petar Rendulić

– ubijen na putu do minskog polja: Boško Brođanac

– smrtno stradali u minskom polju: Marijan Marković, Tomislav Sabljak, Darko Solaković, Ivan Palijan, Zlatko Panjik, Slavko Kuzmić, Ivan Sabljak, Mijo Šalaj, Ivan Kraljević, Petar Badanjak, Zlatko Božić, Antun Panjik, Marko Vidić, Luka Balić, Marko Sabljak, Mato Hodak, Nikola Badanjak, Ivan Conjar, Slavko Štrangarević i Josip Turkalj

– ozljeđeni u minskom polju: Stjepan Peulić, Stanislav Franjković, Ivan Mujić, Zlatko Toma, Ljubo Solaković, Josip Gerstner, Mato Kraljević, Josip Sabljak, Emanuel Filić, Milko Keser, Milan Radmilović i Marko Filić

– fizički zlostavljani: Ivica Đaković, Ivan Kraljević (kasnije smrtno stradao u minskom polju), Boško Brođanac (kasnije ubijen u koloni dok je vođen prema minskom polju), Marin Mađarević, Nikola Badanjak (kasnije smrtno stradao u minskom polju), Zlatko Toma (kasnije ranjen u minskom polju), Berislav Filić, Marko Filić (kasnije ranjen u minskom polju), Željko Somborac, Mato Hodak (kasnije smrtno stradao u minskom polju), Tomo Sabljak, Ivan Sabljak (kasnije smrtno stradao u minskom polju), Marko Sabljak (kasnije smrtno stradao u minskom polju), Marko Vidić (kasnije smrtno stradao u minskom polju), Luka Balić (kasnije smrtno stradao u minskom polju), Josip Turkalj (kasnije smrtno stradao u minskom polju), Mijo Šalaj (kasnije smrtno stradao u minskom polju), Emanuel Filić (kasnije ranjen u minskom polju), Pero Luketić (kasnije ubijen), Ante Luketić (kasnije ubijen), Đuka Luketić (kasnije ubijen), Ivan Vidić (kasnije ubijen) i dr.

– zlostavljani prilikom saslušavanja: Đuro Antolović, Marko Grčanac, Đuka Radočaj, Marko Filić ( također i ranjen minskom polju), Đuro Filić, Franjo Pandža (kasnije ubijen), Anton Krizmanić

IZVJEŠTAJI S PRAĆENJA

Glavna rasprava započela je dana 17. travnja 2008. godine. 

Svi optuženici prisutstvuju glavnoj raspravi. Optuženici Ljuban Devetak, Milan Devčić, Milan Radojčić, Miodrag Dimitrijević i Petronije Stevanović se nalaze u pritvoru, a ostali optuženici brane se sa slobode. 

Do 13. lipnja 2008. godine u pritvoru se nalazio i opt. Aleksandar Nikolaidis. Tada je Vijeće ukinulo pritvor ovom optuženiku, a u usmenom obrazloženju odluke o ukidanju pritvora predsjednica Vijeća je istaknula da opt. Nikolaidisa tereti samo opt. Stevanović, spremnost opt. Nikolaidisa za rasvijetljavanjem događaja u Lovasu te njegovo primjereno držanje pred sudom. 
Protiv Jovana Dimitrijevića 19. rujna određen je pritvor zbog težine počinjenja kaznenog djela. Obrazlažući odluku Vijeća predsjednica Vijeća sutkinja Anđelković je navela da je optuženiku pritvor određen i zbog pokazane bezobzirnosti tijekom iznošenja obrane. Međutim, Vrhovni sud Republike Srbije ukinuo je rješenje kojim je opt. Jovanu Dimitrijeviću određen pritvor. 
Do 21. listopada 2008. godine u pritvoru se nalazio i VI opt. Darko Perić (lišen slobode 29. svibnja 2007. godine). Tada je Vijeće ukinulo pritvor navedenom optuženiku. Obrazlažući ovakvu odluku predsjednica Vijeća je istaknula da je Vijeće, ukidajući pritvor, imalo u vidu iskren iskaz optuženika (tijekom istrage i na pretresu) te da optuženik takvom svojom obranom ne može utjecati na neometano vođenje postupka. 

Do studenog 2008. godine pratili smo 34 ročišta glavne rasprave. Na njima su svoje obrane iznijeli svi optuženici (XIV opt. Aleksandar Nikolaidis, XIII opt. Petronije Stevanović, I opt. Ljuban Devetak, II opt. Milan Devčić, III opt. Milan Radojčić, IV opt. Željko Krnjajić, V opt. Miodrag Dimitrijević, VI opt. Darko Perić, VII opt. Radovan Vlajković, VIII opt. Radisav Josipović, IX opt. Jovan Dimitrijević, X opt. Saša Stojanović, XI opt. Dragan Bačić i XII opt. Zoran Kosijer). 
Svi optuženici su rekli da se ne osjećaju krivima za kazneno djelo koje im se optužnicom stavlja na teret. 
Na ročištima glavne rasprave održanima u studenom ispitani su svjedoci: Ljubodrag Jelić (pripadnik srpskih dobrovoljačkih formacija koje su se krajem 1991. nalazile u Lovasu), Josip Kuveždić (mještanin Lovasa), Borislav Mihajlović (vođa jedne o srpskih dobrovoljačkih skupina koje su se u inkriminiranom razdoblju nalazile u Lovasu), Srđan Novković i Milan Vasović (policijski djelatnici koji su u predistražnoj fazi ispitivali neke okrivljenike u ovome postupku) i Ilija Kresojević (inače jedan od optuženika u postupku koji se na Županijskom sudu u Vukovaru vodi za zločin počinjen u Lovasu, Lovašanin srpske nacionalnosti i u inkriminiranom razdoblju pripadnik TO Lovas).

Također, na ročištima održanim u studenom, predsjednica Vijeća je istaknula da je, od Odjela za podršku žrtvama i svjedocima u kaznenim postupcima i postupcima za kaznena djela ratnih zločina Ministarstva pravosuđa RH, primila informaciju da neki svjedoci iz Republike Hrvatske ne žele doći u Beograd i svjedočiti u predmetu, odnosno da neki uopće ne žele svjedočiti u postupku koji se na Specijalnom odjelu Okružnog suda u Beogradu vodi za zločin počinjen u Lovasu.

Od prosinca 2008. godine nismo pratili suđenje.

PRESUDA

Dana 26. lipnja 2012. godine objavljena je nepravomoćna presuda Vijeća za ratne zločine Višeg suda u Beogradu kojom su sva četrnaestorica optuženika proglašeni krivima i osuđeni na kazne zatvora.

Osuđena su četvorica pripadnika lokalne teritorijalne obrane: Ljuban Devetak osuđen je na maksimalnu kaznu od 20 godina, Milan Devčić na 10 godina, Milan Radojčić na 13 godina te Željko Krnjajić na 10 godina zatvora. Osuđena su i četiri pripadnika tadašnje Jugoslovenske narodne armije (JNA), i to Miodrag Dimitrijević na 10 godina, Darko Perić i Radovan Vlajković na po pet godina i Radisav Josipović na četiri godine. 

Osuđeni su i tadašnji pripadnici paravojne postrojbe ‘Dušan Silni’: Jovan Dimitrijević i Saša Stojanović na po osam godina, Dragan Bačić i Aleksandar Nikolaidis po šest, Zoran Kosijer na devet, a Petronije Stevanović na 14 godina zatvora.

Apelacioni sud ukinuo je prvostupanjsku presudu i vratio predmet na ponovno raspravljanje.