hr | en

Odlučujići o žalbama državnog odvjetnika i optuženika podnesenim protiv prvostupanjske presude Županijskog suda u Zagrebu, Vrhovni sud je u sjednici održanoj 06. studenog 2019., djelomično prihvatio žalbu državnog odvjetnika, ukinuo pobijanu presudu u odluci o troškovima kaznenog postupka te predmet u tom djelu uputio prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje. Istovremeno je kao neosnovane odbio žalbe optuženika, te u ostalom djelo žalbu državnog odvjetnika, te u neukinutom dijelu potvrdio prvostupanjsku presudu.

Vrhovni sud je potvrdio da je optuženik kao vođa operativnog tima organa bezbednosti zaduženog za prikupljanje podataka od ratnih zarobljenika u logoru Manjača, nedvojbeno imao stvarne i formalne ovlasti nad podređenim pripadnicima vojske Republike Srpske, odnosno vojne policije, koji su osiguravali navedeni logor.

Ispitujući pobijanu presudu u odluci o kazni po žalbama državnog odvjetnika i optuženika, Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao sud drugog stupnja, je utvrdio da je prvostupanjski sud pravilno utvrdio i ocjenio sve okolnosti koje su od utjecaja na odabir vrste i visine kazne. Osnovano se državni odvjetnik žali zbog odluke o troškovima kaznenog postupka koji su određeni u neadekvatnom paušlnom iznosu od 1.000,00kn, s obzirom na imovinske prilike optuženika te s obzirom na složenost provedenog postupka, dok optuženik uopće nije obvezan na platež stvarnih troškova kaznenog postupka, kao i na troškove branitelja po službenoj dužnosti kojeg je imao u dijelu postupka.

Tijek prvostupanjskog postupka:

Pred Županijskim sudom u Zagrebu u tijeku je kazneni postupak protiv opt. Dane Lukajića. Suđenje je započelo u siječnju 2019. Optuženik je početkom srpnja 2018. uhićen pri ulasku u Republiku Hrvtasku iz Bosne i Hercegovine. Na teret mu se stavlja počinjenje kaznenog djela ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika – opisanog i kažnjivog po članku 122. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvtaske.

Naime, u razdoblju od sredine lipnja pa do 16. rujna 1992. za vrijeme trajanja oružanog sukoba na području Bosne i Hercegovine, u logoru ratnih zarobljenika Manjača, pored Banja Luke, optuženik je kao kapetan I klase vojske Republike Srpske i vođa operativnog tima organa bezbjednosti zaduženog između ostalog i za prikupljanje obavještajnih podataka od ratnih zarobljenika, imajući stvarne i formalne ovlasti nad podređenim pripadnicima vojske Republike Srpske koji su osiguravali navedeni logor ratnih zarobljenika, protivno odredbama Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima od 12. kolovoza 1949. g. prilikom ispitivanja zarobljenih pripadnika HVO i HOS-a, u više navrata unaprijed zapovijedio podređenim pripadnicima vojske Republike Srpske da za vrijeme ispitivanja ili nakon istog tijelesno zlostavljaju, tuku i ozlijeđuju ratne zarobljenike te osobno tukao pojedine ratne zarobljenike.

OPĆI PODACI

Županijski sud u Zagrebu

Broj predmeta:  K-rz-10/18

Vijeće za ratne zločine: sudac Dražen Kevrić, predsjednik, suci Marijan Garac i Petar Šakić članovi vijeća;

Optužnica: Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, K-DO-115/18 od 12.11.2018.

Zastupnik optužbe: Robert Petrovčki, zamjenik ŽDO-a u Zagrebu

Obrana:

Ljubo Pavasović Visković, odvjetnik iz Zagreba

Igor Cišper, odvjetnik iz Zagreba

Kazneno djelo:

ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. OKZ RH

Optuženik: Dane Lukajić, lišen  slobode

Žrtve – zlostavljani:

Frane Mamić, Vlade Ugrin, Dubravko Vučković, Ilir Miniri, Damir Hrsan

Dana 02. svibnja 2019. optuženik je proglašen krivim i osuđen na 6 godina zatvora.