hr | en

Na Županijskom sudu u Požegi je proveden obnovljeni postupak protiv odsutnih Bogdana Delića i Stevana Štekovića, 1993. godine u odsutnosti osuđenih na kazne zatvora u trajanju od 8 godina zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. 
U obnovljenom je postupku, nakon prekvalifikacije optužnice na kazneno djelo oružane pobune, kazneni postupak protiv navedenih optuženika obustavljen.

TIJEK POSTUPKA

Optužnicom Okružnog državnog odvjetništva Požega, br. KT-81/92, od 25. ožujka 1993. godine, optuženima Bogdanu Deliću i Stevanu Štekoviću stavljeno je na teret da su dana 29. kolovoza 1991. godine, u prijepodnevnim satima u mjestu Koprivna, općina Požega, kao pripadnici tzv.”Teritorijalne obrane SAO Zapadna Slavonija”, za vrijeme oružanih sukoba na području sjevernozapadnog dijela općine Požega i općine Pakrac, protivno odredbama čl. 31. i 34. Ženevske konvencije o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata, zaustavili Dubravka Klanfara koji je svojim traktorom i prikolicom prolazio cestom Striježevica – Milivojevci, sakupljajući mlijeko. Uperili su u Dubravka Klanfara automatsku pušku, pretresli ga, a zatim ga stavili u prikolicu i odvezli do sela Cikote. Pod prijetnjom oružja tražili su od njega podatke o postrojbama Hrvatske vojske i policije, o njihovu razmještaju i naoružanju. Nakon toga odvezli su ga u mjesto Bučje, općina Pakrac, gdje se nalazio sabirni logor. U logoru su ga zadržali kao taoca 46 dana, do 13. listopada 1991. godine, kada je razmijenjen. Dubravko Klanfar razmijenjen je sa više osoba hrvatske nacionalnosti, koji su na isti ili sličan način bili zatočeni. Razmijenjeni su za osobe lišene slobode zbog počinjenih krivičnih djela protiv Republike Hrvatske. 

Dakle, optuženi su da su kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanih sukoba uzeli civilu osobu za taoca i protuzakonito ga zatvorili te da su time počinili krivično djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava, ratni zločin protiv civilnog stanovništva, označeno i kažnjivo po čl. 120. st. 1. OKZ RH. 

Optužnicu Okružnog državnog odvjetništva Požega br. KT-81/92 od 25. ožujka 1993. pogledajte ovdje

Optuženicima je suđeno u odsutnosti.

Presudom Okružnog suda u Požegi br. K-31/93, od 20. svibnja 1993. godine, optuženici Bogdan Delić i Stevan Šteković proglašeni su krivima da su kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanih sukoba uzeli civilu osobu za taoca i protuzakonito ga zatvorili, čime su počinili kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH. Svaki optuženik je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 8 godina.

Presudu Okružnog suda u Požegi broj K-31/93 od 20. svibnja 1993. pogledajte ovdje

Protiv navedene presude nije ulagana žalba.

Dana 9. veljače 2009. godine Policijska uprava požeško-slavonska dostavila je ŽDO-u iz Požege Posebno izviješće br. KU-851/92 i službenu zabilješku o obavljenom obavijesnom razgovoru sa oštećenikom Dubravkom Klanfarom.

ŽDO iz Požege je dana 10. veljače 2009. godine podnijelo po službenoj dužnosti zahtjev za obnovom postupka, jer smatra da su činjenice navedene u spomenutom izvješću i zabilježbi prikladne za osudu optuženika po blažem zakonu.

Rješenjem Vanraspravnog vijeća Županijskog suda u Požegi, br. Kv-20/09, od 17. veljače 2009. godine, dozvoljena je obnova kaznenog postupka protiv opt. Bogdna Delića i opt. Stevana Štekovića, temeljem odredbi čl. 500. i čl. 501. st. 1. t. 3. ZKP u svezi s čl. 504. st. 2. ZKP.

Rješenje Vanraspravnog vijeća Županijskog suda u Požegi br. Kv-20/09 od 17. veljače 2009. godine pogledajte ovdje

Dana 9. srpnja 2009. godine vanraspravno je saslušan svjedok Dubravko Klanfar. ŽDO iz Požege zatražilo je dostavljanje spisa ŽDO-u u Požegu radi eventualne izmjene optužnice.

Izvještaj od 9. srpnja 2009. pročitajte ovdje.

Nakon što je ŽDO iz Požege izmijenilo optužnicu (pogledajte izmjenu optužnice) te optuženicima Bogdanu Deliću i Stevanu Štekoviću stavilo na teret izvršenje kaznenog djela oružane pobune iz čl. 236.f. KZ RH, Rješenjem Županijskog suda u Požegi, br. Kv-64/09, od 13. srpnja 2009. godine, temeljem čl. 2. st. 2. Zakona o općem oprostu protiv optuženih je obustavljen kazneni postupak. 

Možete vidjeti Rješenje o obustavi postupka

OPĆI PODACI

Županijski sud u Požegi

Broj predmeta: K-5/09

Vijeće za ratne zločine: sudac Predrag Dragičević, predsjednik Vijeća, sudac Tihomir Božić, član Vijeća, sudac Žarko Kralj, član Vijeća

Zastupnik optužbe: Božena Jurković, zamjenica Županijskog državnog odvjetnika iz Požege

Kazneno djelo: ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH, nakon prekvalifikacije oružane pobune iz iz čl. 236.f. KZ RH

Optuženici: Bogdan Delić i Stevan Šteković (u oba postupka sudilo im se u odsutnosti)

Braniteljica optuženih: Julka Lučić – Prša, odvjetnica iz Požege, braniteljica po službenoj dužnosti

Žrtva: Dubravko Klanfar

MIŠLJENJE

Prikaz postupka i mišljenje promatračkog tima o postupku možete pročitati ovdje