hr | en

Postupak protiv Pere Jekića i Save Karaice, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH. 

Drugooptuženi je u međuvremenu preminuo pa je kazneni postupak u odnosu na njega obustavljen.

Dana 28. siječnja Vrhovni sud je u sjednici vijeća odbio žalbu branitelja optuženika kao neosnovanu i potvrdio prvostupanjsku presudu u cijelosti.

Prvostupanjski postupak:

OPĆI PODACI

Županijski sud u Zagrebu

Broj predmeta:  K-rz-9/11

Vijeće za ratne zločine: sudac Dražen Kevrić, predsjednik, sci Petar Šakić i Krešimir Devčić. članovi vijeća;

Optužnica: Županijskog državnog odvjetništva u Sisku, K-DO-13/06 od 21. srpnja 2009., sada se predmet vodi pod brojem: K-DO-55/12

Zastupnik optužbe: Jadranka Huskić, zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Sisku, rješenjem Glavnog državnog odvjetnika RH od 11. ožujka 2013. upućena na rad u ovom kaznenom predmetu

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH

Optuženici: Pero Jekić i Savo Karaica, nedostupni

Branitelji optuženika: Božidar Rusan, odvjetnik iz Zagreba, za provooptuženog Jekića; Lidija Horvat, odvjetnica iz Zagreba, za drugooptuženog Karaicu

Žrtve: silovana jedna ženska osoba; pokušaj silovanja nad drugom ženskom osobom; fizički i psihički zlostavljan jedan muškarac

Dana 05. ožujka 2019. čitanjem optužnice započela je rasprava u odsutnosti optuženika Pere Jekića koji je uredno obaviješten o kaznenom postupku koji se vodi protiv njega. Tjekom ročišta pročitani su iskazi svjedoka Milana Vranješa i svjedokinje – oštećenika koji su u međuvremenu preminuli. Pročitama je i medicinska dokumentaciija za oštećenike.

Završne riječi stranaka u postupku održane su 6. lipnja 2019., a presuda je isti dan i javno objavljena. Optuženik je oglašen krivim i osuđen na 8 godina zatvora.