hr | en

Zagreb, 02.03.2021.

Vrhovni sud Republike Hrvatske, u sjednici vijeća održanoj 02. ožujka 2021., donio je presudu kojom je žalbu branitelja opt. Dragana Birača odbio kao neosnovanu te  potvrdio prvostupanjsku presudu.

Branitelj optuženika pobijao je presudu zbog bitne povrede odredaba kaznenog postupka, te pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, s prijedlogom da se pobijana presuda ukine i vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje i odluku.

Suprotno žalbenim tvrdnjama optuženika, prvostupanjski je sud na temelju izvedenih dokaza, prema ocjeni Vrhovnog suda kao suda drugog stupnja utvrdio sve odlučne činjenice iz kojih nedvojbeno proizlazi da je opt. Dragan Birač počinio kaznena djela upravo onako kako su ona opisana u izreci pobijane presude.

Podsjećamo, presudom Županijskog suda u Zagrebu, opt. Dragan Birač je u odsutnosti proglašen krivim da je na način i pod okolnostima opisanim u izreci te presude počinio jedno kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH, te jedno kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. OKZRH, pa mu je za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva na temelju čl. 120. OKZRH utvrđena kazna zatvora u trajanju od osam godina, a za kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. OKZRH utvrđena mu je kazna zatvora u trajanju od sedam godina, te je na temelju čl. 43. st. 1. i 2. toč. 2. OKZRH osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od dvanaest godina.

Suđenje pred prvostupanjskim vijećem započelo je 08. travnja 2019.

Presudu Vrhovnog suda možete pogledati u nastavku. 

Tijek prvostupanjskog postupka: 

Zagreb, 10.02.2020. 

Na Županijskom sudu u Zagrebu u ponedjeljak 10. veljače 2020. objavljena je prvostupanjska presuda kojom je opt. Dragan Birač, u odsutnosti, za ubojstvo obitelji Bišćan, osuđen na 12 godina zatvora. Optuženik je u vrijeme počinjenja kaznenog djela bio pripadnik srpskih paravojnih postrojbi. Presuda je donesena 06. veljače 2020. 

Optuženik je za kazneno djelo ratnog zločina protiv civila, počinjen ubojstvom Anđelke Bišćan i Jagode Brkljačić, osuđen na 8 godina zatvora dok je za ubojstvo Mladena Bišćana koji je u vrijeme počinjenja kaznenog djela dalje imao status ratnog zarobljenika, te je riječ o ratnom zločinu protiv ratnih zarobljenika, osuđen na 7 godina zatvora. Jedinstvena kazna, budući da se radi o stjecaju kaznenih djela, odmjerena mu je u trajanju od 12 godina zatvora. Sudsko vijeće utvrdilo je da dokazi izvedeni tijekom rasprave, posebice iskaz Danijela Bišćana očevica događaja kao i drugih svjedoka koji su opisivali oružje koje je optuženik dužio tada, pružaju pouzdanu osnovu za zaključak da je krivnja optuženika nedvojbena.

Podsjećamo, rasprava u ovom kaznenom postupku započela je 08. travnja 2019. na Županijskom sudu u Zagrebu čitanjem optužnice. Optuženiku se temeljem pravomoćnog rješenja, od 13. veljače 2019. sudi u odsutnosti. Optuženik, inače prebiva na teritoriju Republike Srbije gdje je i saslušan zamolbenim putem. Na teret mu se stavlja počinjenje ratnog zločina protiv civila i ratnih zarobljenika. Naime, 08. rujna 1991. u Hrvatskoj Kostajnici, za vrijeme oružanog sukoba između regularnih snaga Republike Hrvatske, s jedne strane i naoružanih srpskih paravojnih postrojbi, s druge strane,  kršeći pravila međunarodnog humanitarnog prava, po navodima optužnice, optuženik je kao pripadnik naoružane srpske paravojne postrojbe koja je opkolila kuću obitelji Bišćan, te nakon što su, po pozivu da se predaju i da im se ništa neće dogoditi, iz kuće izašli civili Danijel Bišćan, njegova majka Anđelka Bišćan i baka Jagoda Brkljačić te njegov otac Mladen Bišćan, koji je bio pripadnik pričuvnog sastava Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i nakon što je po naredbi jednog od napadača Danijel Bišćan legao na zemlju, hicima iz automatske puške pucao u Anđelku Bišćan, Jagodu Brkljačić o Mladena Bišćana, usmrtivši ih na mjestu.

OPĆI PODACI

Županijski sud u Zagrebu

Broj predmeta:  K-rz-4/14

Vijeće za ratne zločine: sudac Dražen Kevrić, predsjednik, Marijan Garac, član vijeća, sutkinja Jasna Galešić, članica vijeća;

Optužnica: Županijskog državnog odvjetništva u Sisku, K-DO-311/12 od 13.12.2013.

Zastupnik optužbe: Jadranka Huskić, Županijska državna odvjetnica u Sisku

Kazneno djelo: 

ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH

ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. OKZ RH

Optuženik: Dragan Birač, nedostupan

Žrtve – ubijeni:

Mladen Bišćan, tempore criminis pripadnik hrvatskih postrojbi

Anđelka Bišćan

Jagoda Brkljačić