hr | en

Postupak protiv Borisa Breberine, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH.

PRVOSTUPANJSKI POSTUPAK

Županijski sud u Karlovcu

Broj predmeta: K-7/99-34

Raspravno vijeće: sudac Mladen Kosijer, predsjednik Vijeća, sutkinja Jasminka Jerinić-Mušnjak, članica Vijeća, suci porotnici Josip Klarić, Juraj Palajsa i Gordana Kiseljak, članovi Vijeća

Optužnica: Županijskog državnog odvjetništva Karlovac broj KT-18/97 od 27. srpnja 1999. godine

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH

Optuženik: Boris Breberina, odsutan

Branitelj optuženog: Krešimir Vuković, odvjetnik iz Karlovca

Presudom Županijskog suda u Karlovcu broj K-7/99-34 od 13. listopada 1999. godine opt. Boris Breberina proglašen je krivim što je od početka prosinca 1991. do 6. kolovoza 1995. kao zapovjednik 1. bataljuna tzv. 2. kordunaške brigade (kasnije 11. pešadijska brogada) vojske tzv. SAO Krajine, koja je zaposjela položaje i bila odgovorna za provođenje vojne i civilne vlasti na području sela Gornje Mekušje, Kamensko, Lemić Brdo, Popović Brdo, Brođani, Brežani i po dubini sve do Skakavca, naređivao podčinjenim topničkim postrojbama da u niz navrata pocaju po naseljima na lijevoj obali Kupe i Korane, a u hrvatskim selima koja su bila pod njegovom vlašću dopuštao paljenje i razaranje zgrada, davao odobrenje za odvoženje imovine, dopuštao da se Hrvati premlaćuju i zastrašuju, pa je većina hrvatskog življa u strahu da će biti ubijeni izbjegla na slobodne dijelove Hrvatske.

Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 15 godina.

Presudu možete pogledati ovdje.

PRESUDA VSRH

Vrhovni sud Republike 15. studenoga 2001. godine odbio je kao neosnovanu žalbu opt. Borisa Breberine te je potvrdio presudu suda prvog stupnja.

Presudu VSRH broj I Kž 868/1999-3 od 15. studenoga 2001. godine pogledajte ovdje.