hr

Zagreb, 11.03.2022.

Nakon održane rasprave, u odsutnosti opt. Rajka Aničića, Županijski sud u Zagrebu je dana 16. ožujka 2022. objavio, a 11. ožujka 2022. presudio da je opt. Rajko Aničić kriv što je:

  1. 12. prosinca 1991., tijekom ratnih operacija vođenih protiv Republike Hrvatske na privremeno okupiranim područjima tadašnje općine Druvar, kao pripadnik nelegalnih formacija TO SAO Zapadne Slavonije, zajedno sa Carević Jovanom i Malivojević Kostom došao pred kuću Blažan Franje u Đulovcu, te kad je Jovan Carević pozvao ukućane da izađu, a ovi to učinili, iz automatske puške ispalio rafal prema Blažan Franji i Nadi, te Blažan Milanu uslije čega su ovi zadobili takove povrede da su odmah umrli, te je tom prilikom ranjena u ruku Smiljčić Franka.

Na temelju čl. 120/1 OKZ RH optuženik je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina.

Istom presudom opt. Rajko Aničić oslobođen je optužbe za kazneno djelo nnavedeno u točki 2. optužnice (Presuda Županijskog suda u Zagrebu broj 3K-rz-5/2018-106 od 11. ožujka 2022. dostupna je dolje niže).

Zagreb, 22. listopada 2021.

Na Županijskom sudu u Zagrebu započela rasprava u kaznenom postupku protiv opt. Rajka Aničića za zločin u Đulovcu kraj Daruvara. Suđenje se odvija u odsutnosti optuženika.

Prethodni tijek postupka: 

Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru podnijelo je optužnicu pod brojem KT-178/93 od 31. srpnja 1995. protiv okr. Ljubana Amidžića i drugih zbog kaznenog djela iz članka 120. stavak 1. OKZ RH koja optužnica se vodi pod brojem K-DO-199/12 kod Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu.

Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu broj Kov-Rz-Iz-4/17 od 16. svibnja 2017. razdvojen je postupak u odnosu na okrivljenog Rajka Aničića po njegovom uhićenju, odnosno izručenju.

Županijski sud u Zagrebu je 06. lipnja 2017. obustavio kazneni postupak protiv okr. Rajka Aničića navodeći da je riječ o presuđenoj stvari. Naime, u odnosu na iste činjenice donesena je pravomoćna presuda – odluke Vojnog suda u Bjelovaru i Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj I-Kž-224/1994 kojom presudom je optužba odbijena temeljem Zakona o općem oprostu jer se okrivljenik teretio za kazneno djelo oružane pobune.

Rješenjem Županijskog suda u Bjelovaru broj K-7/06 od 31. ožujka 2006. obustavljen je pravomoćno kazneni postupak protiv okr. Rajka Aničića zbog kaznenog djela iz članka 120/1 OKZ RH počinjenog u vremenskom razdoblju od 15. kolovoza do 14. porosinca 1991. na privremeno okupiranom području Đulovca i okolnih mjesta u svojstvu dopredsjednika SDS-a za mjesto Đulovac i organizatora oružane pobune. Presudom Vrhovnog suda RH broj I Kž-224/1994 optužba je odbijena u odnosu na činjenični opis  – vremensko razdoblje od 15. kolovoza do 14. porosinca 1991. i radnje fizičke likvidacije Hrvata, zarobljavanje, provođenje u zatvor, držanje taoca, zlostavljanje i razaranje imovine, a mjesto počinjenja je Đulovac (tada Miokovićevo).

Vrhovni sud, posupajući po žalbi na rješenje Županijskog suda u Zagrebu od 16. svibnja 2017. kojim je kazneni postupak obustavljen i okrivljenik pušten na slobodu, ukida rješenje i predmet vraća na ponovnu odluku. Potom, izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu potvrđuje optužnicu.

Navodi optužnice:

  • Optuženik se tereti da je u prosincu 1991., postupajući protivno odredbama međunarodnog prava skupa s Jovanom Carević, ušao  u kuću Franje Blažana i u namjeri da ubijaju ljude hrvatske nacionalnosti iz pješačkog oružja pucali na Franju Blažana, njegovu suprugu Nadu Blažan i njihova sina Milana Blažana, koji su od zadobivenih ustrijelnih rana umrli.
  • početkom mjeseca rujna 1991. okr. Rajko Aničić skupa s Jovanom Carevićem i Kostom Malivojević došli u kuću Franje Žmegača te ga s više uboda nožem lišili života.

OPĆI PODACI

Toponim: Zločin u Đulovcu kraj Daruvara

Županijski sud u Zagrebu

Broj predmeta:  3K-rz-5/2018

Vijeće za ratne zločine:

sutkinja Tamara Pleše, predsjednica

sutkinja Saša Lui, članica

sudac Oliver Mittermayer, član

Optužnica: Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru broj KT-178/93 od 31. srpnja 1995. preuzeta po Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu broj K-DO-199/12, izmijenjena u odnosu na opt. Aničića 19. travnja, 02. svibnja i 06. lipnja 2017.

Optužnicu zastupa: Slobodanka Radulović, zamjenica ŽDO u Bjelovaru

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH

Optuženik:

Opt. Rajko Aničić, nedostupan

Obrana:

Anto Nobilo, odvjetnik iz Zagreba

Žrtve – ubijeni: 

Franjo Blažan

Nada Blažan

Milan Blažan

Franjo Žmegač

 


 

Projekt ,,Javni dijalog o sudbini ubijenih i nestalih: mi pamtimo – a vi?” je podržan sa € 150.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova