hr | en

Presudom Vijeće za ratne zločine Županijskog suda u Zagrebu objavljenom 22. svibnja 2014. godine opt. Josip Boljkovac oslobođen je optužbe.

Postupak protiv Josipa Boljkovca, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH.

OPTUŽNICA (SAŽETAK)

Optuženom Josipu Boljkovcu stavljeno je na teret da je od 7. svibnja do sredine lipnja 1945. godine kao šef povjerenstva Odjeljenja zaštite naroda (OZN-e) za Grad i Kotar Karlovac, zapovjedio da se uhite i pritvore u zatvor u podrumu zgrade Povjerenstva OZN-e civili sa područja Duge Rese i okolnih mjesta, pod optužbom da su surađivali sa ustaškim vlastima. Potom su po njegovoj zapovjedi pripadnici 3. čete 1. hrvatske brigade Korpusa narodne obrane Jugoslavije (KNOJ-a) u više navrta odveli civile na predio Vidanka Curak te ih usmrtili hicima iz vatrenog oružja,

dakle, da je kršeći pravila međunarodnog prava (Haška konvencija o zakonima i običajima rata na kopnu i moru iz 1907. godine) za vrijeme oružanog sukoba naredio da se civilno stanovništvo ubija,

čime je počinio kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava – ratnim zločinom protiv civilnog stanovništva – opisano i kažnjivo po čl. 120. st. 1. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske.

OPĆI PODACI

Županijski sud u Zagrebu

Broj predmeta: 4-K-rz-4/13

Raspravno vijeće: sudac Tomislav Juriša – predsjednik Vijeća, sutkinja Rajka Tomerlin Almer – članica Vijeća, sudac Petar Šakić – član Vijeća

Optužnica: Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu poslovni broj K-DO-455/11 od 16. rujna 2013. godine

Zastupnik optužbe: Gordana Križanić, županijska državna odvjetnica u Karlovcu

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH

Optuženik: Josip Boljkovac

Branitelj optuženog: Anto Nobilo, odvjetnik iz Zagreba

Žrtve: Petar Gračan, Stjepan Bernadić, Mijo Vrbanić, Josip Ritz, Ivan Starešinić, Petar Katić, Stjepan Šušlje te još 14 nepoznatih osoba