hr | en

Vrhovni sud je na sjednici održanoj 18. rujna 2019. potvrdio prvostupanjsku presudu protiv optuženika zaključivši da je na temelju pravilne ocjene dokaza  izvedenih na raspravi sud prvog stupnja je ispravno utvrdio da je optuženik kao pripadnik tzv.Teritorijalne obrane, protivno odredbama konvencijskog ratnog prava koji se primjenjuje na unutarnje sukobe, ratne zarobljenike mučio i prema  njima je nečovječno  postupao te je sukladno zajedničkoj odluci da se ratni zarobljenici muče,ranjavaju i ubijaju imao vlast nad djelom te je u tom smislu kao supočinitelj sudjelovao u tim radnjama počinjenja kaznenog djela iz čl. 122. OKZRH.

Na Županijskom sudu u Zagrebu, pred vijećem kojim predsjedava sudac Dražen Kevrić, nastavljeno je suđenje opt. Stojanu Vujiću. Rasprava u ponovljenom postupku  započela je 20.12.2018.
Optuženik koji inače prebiva na teritoriju Republike Srbije, nije dostupan pravosudnim tijelma RH,  pa mu se u ponovljenom postupku sudi u odsutnosti. Naime,  prvotni postupak koji je protiv tada prvooptuženog Stojana Vujića i drugooptuženog Borivoja Pavkovića, vođen pred Županijskim sudom u Bjelovaru, rezultirao je oslobađajućom presudom u odnosu na obojicu optuženika zbog nedostatka dokaza. Odlukom Vrhovnog suda broj I Kž 790/04-5 od 12. listopada 2006. g. prihvaćena je žalba Državnog odvjetnika te je ukinuta prvostupanjska oslobađajuća presuda i predmet je vraćen prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje.  Opt. Vujić nije bio dostupan pa je sudjenje provedeno samo u odnosu na Pavkovića.

Više o kaznenom postupku protiv Dobrivoja Pavkovića na:

https://www.documenta.hr/hr/zlo%C4%8Din-u-doljanima-kod-daruvara.html
 

OPTUŽNICA (SAŽETAK) 

I optuženog Stojana Vujića i II optuženog Dobrivoja Pavkovića optužnicom broj K-DO-81/03, od 05. veljače. 2004. godine, izmijenjenoj na glavnoj raspravi 07. studenog 2007. godine, Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru tereti da su dana 01. rujna 1991. godine, u ranim jutarnjim satima, zajedno sa većim brojem naoružanih pripadnika srpske paravojne formacije tzv. „TO Pakrac“ izvršili minobacački napad na Doljane, nakon čega su, podijeljeni u nekoliko grupa, iz više smjerova izvršili pješački napad na Doljane. Po upadu u selo ulazili su u kuće i odvodili neke, od tamo zatečenih, civila i pripadnika seoske straže. II okr. Dobrivoje Pavković kundakom automatske puške je udario u leđa zarobljenog pripadnika seoske straže Vladimira Zimića te mu iz puške ispalio u noge dva kraća rafala ranivši ga u lijevo stopalo. Zatim su svi zajedno uz upotrebu ručnih bacača, tromblonskih mina i pušaka napali kuću Miroslava Polenusa u predjelu zvanom „Kopeček“ u kojem se nalazilo više pripadnika MUP-a RH i seoske straže koje su, prijetnjom da će ubiti prisilno dovedenog Zimić Vladimira, prisilili na predaju. Nakon što su svi odložili oružje i izašli iz kuće, bili su svučeni do gaća. Zarobljene su zatim udarcima kundaka pušaka oborili na cestu glavom prema dolje, te su im žicom vezali ruke te ih tako vezane udarali po cijelom tijelu i glavi. Potom su u tako vezane i nemoćne zarobljenike iz blizine pucali iz vatrenog oružja. Pri tome su su Vitomir Polenus, Željko Hunjek, Alfons Tutić, Vladimir Zimić i Marijan Polenus zadobili teške tjelesne ozlijede, dok su Srećko Manđini, Željko Bublić i Eugen Lapčić zadobili mnogobrojne teške i po život opasne tjelesne ozlijede od kojih su preminuli, što je sve bilo u suprotnosti s odredbama Ženevske konvencije o postupanju s ratnim zarobljenicima od 12. kolovoza 1949. g. 

dakle, na taj su način, kršeći pravila međunarodnog prava ratne zarobljenike mučili, prema njima nečovječno postupali i ubijali, pa su time počinili kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava – ratni zločin protiv ratnih zarobljenika koji je kao takav propisan i kažnjiv po članku 122. OKZRH.

Toponim: ZLOČIN U DOLJANIMA KOD DARUVARA

SUD:
Županijski sud u Zagrebu
Vijeće za ratne zločine:
 
sudac Dražen Kevrić, predsjednik Vijeća
sudac Petar Šakić, član vijeća
sudac Marjan Garac, član Vijeća

Optužnica:

K-DO-81/03 od 05. veljače 2004. g.Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru

Kazneno djelo:
 ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz članka 122. OKZRH
Tužitelj:
 
Slobodanka Radulović, zamjenica ŽDO-a iz  Bjelovara

Optuženi:
Stojan Vujić, nedostupan

Branitelj:
Zoran Ivanišević, odvjetnik iz Zagreba

Žrtve:
 – smrtno stradali:
 Srećko Manđani, Željko Bublić i Eugen Lapčić
–   zadobili   teške   tjelesne   ozlijede:
  Vitomir Polenus, Željko Hunjek, Alfons Tutić,Vladimir Zimić i Marijan Polenus

Dana 12. ožujka 2019. godine optuženik je proglašen krivim i nepravomoćmo osuđen na 12 godina zatvora.