hr | en

Postupak protiv Nikole Begovića, Steve Džakule, Nenada Dmitrovića, Steve Kokrlje, Srete Kokrlje, Duška Gligorića, Drage Radišića, Steve Gvozdena, Boška Poljaka, Steve Poljaka, Ranka Brdarića, Nenada Novakovića, Nikole Rendića, Martina Brnada, Milisava Tepića, Rajka Paukovića, Dubravka Paukovića, Željka Vuksana, Ilije Ratkovića, Željka Tulekovića, Mileta Velimira i Sretena Tomaševića, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 142. st. 1. OKZ RH.

OPTUŽNICA (SAŽETAK)

Optužnicom Okružnog državnog odvjetništva Sisak broj KT-50/93 od 30. srpnja 1993. tereti se Nikolu Begovića, Stevu Džakulu, Nenada Dmitrovića, Stevu Kokrlju, Sretu Kokrlju, Duška Gligorića, Dragu Radišića, Stevu Gvozdena, Boška Poljaka, Stevu Poljaka, Ranka Brdarića, Nenada Novakovića, Nikolu Rendića, Martina Brnada, Milisava Tepića, Rajka Paukovića, Dubravka Paukovića, Željka Vuksana, Iliju Ratkovića, Željka Tulekovića, Mileta Velimira i Sretena Tomaševića da su kao pripadnici paravojne formacije tzv. SAO Krajine, s ciljem odcjepljenja područja Općine Kostajnica od Republike Hrvatske i pripojenja paradržavi SAO Krajini, dana 21. rujna 1991. ušli u selo Cerovljani te ničim izazvani od lokalnog stanovništva pljačkali i palili kuće osoba hrvatske nacionalnosti, ubijali i zlostavljali civilno stanovništvo. Pri tome su zapaljene kuće: Mije Lončara, Mate Krznara i njegove majke, Steve Naukovića, Milana Radočajca, Želje Plinje, Anke Barišić, Jagice Barišić i Tome Ercegovca, ubijeni su s leđa Nikola Likić, star 75 godina, i Barica Plinja, stara 73 godine, a Asim Bradina je vođen kroz selo vezan užetom oko vrata.

RAZDVOJENI POSTUPAK PROTIV OPT. MILETA VELIMIRA

Županijski sud u Sisku

Broj predmeta: K-12/96

Raspravno vijeće: sudac Željko Mlinarić, predsjednik Vijeća, sutkinja Alica Freiberger, članica Vijeća, suci porotnici Ante Jukić, Ivan Blažinić i Đuro Sertić, članovi Vijeća

Optužnica: Okružnog javnog tužilaštva Sisak broj KT-50/93 od 30. srpnja 1993. godine, izmijenjena u odnosu na okr. Mileta Velimira na glavnoj raspravi od 24. lipnja 1996. godine

Kazneno djelo: ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 142. OKZ RH, nakon izmjene optužnice kazneno djelo organiziranja grupe i poticanja na počinjenje genocida i ratnog zločina iz iz čl. 123. st. 2. u svezi st. 1. OKZ RH

Optuženik: Mile Velimir, prisutan

Branitelj: Josip Sladić, odvjetnik iz Siska

Presudom Županijskog suda u Sisku broj K-12/96 od 24. lipnja 1996. godine opt. Mile Velimir proglašen je krivim što je od listopada 1991. do 1995. godine pristupio paravojnim formacijama tzv. Krajine radeći na odcjepljenju područja Općine Kostajnica i šire od RH i pripajanju paradržavi SAO Krajini, u sastavu navedenih formacija sa drugim pripadnicima tih formacija kroz čitavo navedeno vrijeme vršeno napadanje civilnog stanovništva, pljačkanje pokretne i nepokretne imovine civilnog stanovništva, nezakonito lišavanje slobode isključivo pučana hrvatske nacionalnosti, prije svega mještana iz sela Cerovljana, pri čemu je veći broj stambenih i gospodarskih objekata potpuno uništen, pokretna imovina otuđena, a pučanstvo hrvatske nacionalnosti bilo je prinuđeno na iseljenje.

Izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od jedne godine.

Presudu Županijskog suda u Sisku pogledajte ovdje.

RAZDVOJENI POSTUPAK PROTIV OPT. MARTINA BRNADA

Županijski sud u Sisku

Broj predmeta: K-12/01

Raspravno vijeće: sudac Željko Barać, predsjednik Vijeća, sutkinja Lucijana Vukelić, članica Vijeća, suci porotnici Vera Sever, Ante Bazina i Nikola Kričković, članovi Vijeća

Optužnica: Okružnog javnog tužilaštva Sisak broj KT-50/93 od 30. srpnja 1993. godine, izmijenjena na glavnoj raspravi 29. svibnja 2001. godine

Kazneno djelo: ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 142. OKZ RH, nakon izmjene optužnice kazneno djelo oružane pobune iz čl. 236 F st. 1. KZ RH

Optuženik: Martin Brnad, prisutan

Branitelj: Hamdija Unkić, odvjetnik iz Siska

Presudom Županijskog suda u Sisku broj K-12/01 od 29. svibnja 2001. godine u odnosu na optuženog Martina Brnada je uz primjenu Zakona o općem oprostu odbijena optužba da je u rujnu 1991. godine pristupio paravojnoj formaciji tzv. SAO Krajine, u cilju podrivanja i obaranja novouspostavljenog demokratskog društva u RH, s kojim je očito bio nezadovoljan, pa je u okviru takvog plana zajedno sa drugim pripadnicima paravojnih formacija nastojao odcijepiti područje Općine Hrvatska Kostajnica i pripojiti ga području SAO Krajine, pa da je time počinio kazneno djelo oružane pobune iz čl. 236 F st. 1. KZ RH.

Presudu Županijskog suda u Sisku pogleda ovdje.

RAZDVOJENI POSTUPAK PROTIV OPT. ŽELJKA TULEKOVIĆA

Županijski sud u Sisku

Broj predmeta: K-13/01

Raspravno vijeće: sudac Željko Barać, predsjednik Vijeća, sutkinja Lucijana Vukelić, članica Vijeća, suci porotnici Vera Sever, Ante Bazina i Nikola Kričković, članovi Vijeća

Optužnica: Okružnog javnog tužilaštva Sisak broj KT-50/93 od 30. srpnja 1993. godine, izmijenjena na glavnoj raspravi 29. svibnja 2001. godine

Kazneno djelo: ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 142. OKZ RH, nakon izmjene optužnice kazneno djelo oružane pobune iz čl. 236 f st. 1. KZ RH

Optuženik: Željko Tuleković, prisutan

Branitelj: Josip Sladić, odvjetnik iz Siska

Presudom Županijskog suda u Sisku broj K-13/01 od 29. svibnja 2001. godine protiv optuženog Željka Tulekovića je uz primjenu Zakona o općem oprostu odbijena optužba da je u rujnu 1991. godine pristupio paravojnoj formaciji tzv. SAO Krajine, u cilju podrivanja i obaranja novouspostavljenog demokratskog društva u RH, s kojim je očito bio nezadovoljan, pa je u okviru takvog plana zajedno sa drugim pripadnicima paravojnih formacija nastojao odcijepiti područje Općine Hrvatska Kostajnica i pripojiti ga području SAO Krajine, pa da je time počinio kazneno djelo oružane pobune iz čl. 236 f st. 1. KZ RH.

Presudu pogledajte ovdje.

OBUSTAVA POSTUPKA PROTIV OPT. NIKOLE BEGOVIĆA

Rješenjem Županijskog suda u Sisku od 28. rujna 2009. godine zbog smrti je obustavljen postupak protiv okr. Nikole Begovića. Uvidom u izvadak iz matice umrlih Ureda državne uprave Sisačko-moslavačke županije – Hrvatska Kostajnica, vidljivo je da je okrivljenik umro 25. studenog 1992. godine, a činjenica smrti upisana je 13. studenoga 2002. godine.

Rješenje o obustavi pogledajte ovdje.