hr | en

Vijeće za ratne zločine Županijskog suda u Osijeku objavilo je danas, 23. ožujka 2016. godine, presudu, kojom je okr. Radenko Alavanja oslobođen.

Optužnicom ŽDO iz Osijeka okr. Radenku Alavanji je stavljena na teret garantna zapovjedna odgovornost, da je kao komandant TO Borova Sela u razdoblju od 18. do 22. studenoga 1991. godine, nakon okupacije Vukovara, kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme oružanog sukoba, iako je bio dužan, propustio spriječiti da se civilno stanovništvo ubija, muči, da se prema njemu nečovječno postupka, da mu se nanose ozljede tjelesnog integriteta i da se primjenjuju protuzakonita zatvaranja civilnog stanovništva, pa da bi time počinio kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.

Usmeno obrazlažući presudu Predsjednik Vijeća je naglasio da je Vijeće utvrdilo:

– u Borovu Selu počinjen je jedan od najtežih zločina prema civilima (ubijeno je 39 civila, a za 32 osobe, koje su mučene, ispitivane, premlaćivane, te su deportirane i od tada im se gubi svaki trag, još uvijek se traga)

– okr. Radenko Alavanja je u kritično vrijeme bio komandant TO Borova Sela

No, suprotno navodima optužnice, Vijeće, izvodeći personalne dokaze, i to uglavnom iskaze oštećenika, ljudi kojima su ubijeni ili nestali najbliži srodnici,  nije našlo utvrđenim da je okr. Radenko Alavanja sudjelovao u mučenjima, ubijanju, te nije imao ovlasti zapovijedanja nad onima koji su mučili, zlostavljali i ubijali civile.

Vijeće je detaljno analiziralo dokaz, koji je pred kraj dokaznog postupka predložilo ŽDO iz Osijeka (espertiza belgijskog časnika UN u ulozi, organizaciji, ustroju, djelovanju bivše JNA – operativna grupa „jug“, u postupku protiv vukovarske trojke).  Utvrđeno je da su zločini počinjeni u Borovu Selu, kao i u Vukovaru i široj okolici, dio plana bivše JNA za uništenjem svih koji su bili u HV ili su imali bilo kakve veze, čak i rodbinske s pripadnicima HV. Utvrđeno je da su ispitivanja, odvajanja ljudi (trijažu) radili pripadnici sigurnosnog tima bivše JNA, koji su na područje Vukovara i okolice došli u vrijeme pada Vukovara. Iz iskaza jednog pripadnika TO Borovo Selo, a to je jedan u nizu izvedenih dokaza, utvrđeno je da su uz Radenka Alavanju u školi u Borovu Selu, gdje se uglavnom događa zločin, ispitivanje, selekcija, odvođenje na ubijanje, bili visoki oficiri bivše JNA, koji su zabranili spašavanje civila i ratnih zarobljenika, koje su pojedini mještani Borova Sela pokušali spasiti (svoje prijatelje, radne kolege, tazbinske srodnike…).

Stoga je Vijeće donijelo oslobađajuću presudu, a troškovi postupka pali su na račun  proračunskih sredstava.

Dana 16. studenog 2015. pred Županijskim sudom u Osijeku započelo je suđenje protiv okrivljenog Radenka Alavanje za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Okrivljeni nije dostupan hrvatskom pravosuđu te mu se sudi u odsutnosti.

Opći podaci:
Županijski sud u Osijeku
Broj predmeta: K-Rz-1/2013
Vijeće za ratne zločine:
sudac Zvonko Vrban, predsjednik Vijeća
sudac Miroslav Rožac, član Vijeća
sudac Miroslav Jukić, član Vijeća

Optuženik: Radenko Alavanja, nije dostupan
Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva, čl. 120.st.1. OKZRH u svezi s čl.28. OKZRH
0ptužnica: ŽDO iz Osijeka, od 31. prosinca 2012.
Zastupnik optužnice: Mirjana Zupčević, zamjenica ŽDO iz Osijeka
Branitelj: Tomislav Marinić, odvjetnik, branitelj po službenoj dužnosti

Žrtve: Z. G. (1946.), M. K. (1954.), F. S. (1943.), I. A. (1953.), E. M. (1971.), I. I. (1956.), N. M. (1959.), G. D. (1963.), LJ. B. (1944.), S. G. (1959.), V. M. (1947.), J. L. (1949.), M. G. (1929.), T. L. (1960.), B. N. (1973.), A. B. (1945.), M. B. (1954.), K. B. (1968.), Z. L. (1966.), M. M. (1931.), J. B. (1949.), M. V. (1950.), Z. Š. (1935.), S. B. (1966.), S. S. (1965.), L. F. (1940.), M. P. (1975.), M. L. (1943.), A. B. (1937.), B. T. (1936.) i D. T. (1954.) izvrgnuti nezakonitom ispitivanju pri čemu su psihički i fizički zlostavljani, a nakon toga autobusima deportirani. Dvoje oštećenika, J. P. (1972.) i Đ. M. (1942.) su prilikom ispitivanja zlostavljani, a nakon toga predani pripadnicima JNA i TO koji su ih usmrtili.
Također, J. B. (1940.), J. B. (1927.), D. B. (1938.), A. B. (1946.), K. B. (1945.), A. Č., M. D. (1933.), J. K. (1948.), LJ. K. (1954.), S. L. (1935.), I. L. (1919.), J. M. (1929.), I. S. (1936.), M. S. (1944.) i T. Š. (1933.) su ubijeni i bačeni u Dunav, a I. B., V. B., M. B. (1936.), J. B. (1946.), S. B. (1942.), Đ. J. (1965.), J. J. (1965.), J. J. (1950.), M. K. (1958.), D. K. (1943.), H. L. (1945.), I. L. (1936.), M. M. (1958.), A. P. (1959.), I. P. (1933.), V. S. (1934.), T. Š. (1970.), A. Š. (1950.), M. V. (1920.), R. Z. (1941.) i K. Ž. (1948.) su odvedeni iz škole u nepoznatom smjeru nakon čega im se gubi svaki trag.

Skraćeno iz Optužnice:
Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku podiglo je 31. prosinca 2012. pred Županijskim sudu u Osijeku optužnicu protiv Radenka Alavanje zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 120. OKZRH u vezi s člankom 28. stavak 2. OKZRH. Optuženiku se stavlja na teret da je od 18. do 22. studenog 1991. u Borovu selu, u osnovnoj školi „Božidar Maslarić“, nakon dovođenja više stotina zarobljenih civila po okupaciji Vukovara iz „Borovo commerca“ i Borova naselja u školu, kao komandant Štaba teritorijalne obrane Borova sela, postavio stražu i omogućio da se popišu civili, a potom da se izvrši razdvajanje po nacionalnoj osnovi tako da su osobe srpske nacionalnosti puštene na slobodu, dok su ostali nezakonito zatvoreni, ispitivani i zlostavljani, te iako je bio prisutan i znao da se ne poštuju odredbe međunarodnog prava o postupanju sa zarobljenim civilima, unatoč tome nije ništa poduzeo pa je zbog takvog njegovog propuštanja dio zarobljenika ubijen, a dio svakodnevno fizički i psihički zlostavljan i maltretiran. Tako je ubijeno 38 civila.