hr | en

Zagreb, 22.09.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske u sjednici održanoj 22. rujna 2022., presudom je odbio zahtjev osuđenog Milana Gojkovića za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude kao neosnovan.

Presuda je dostupna dolje niže.

Zagreb, 05.10.2021.

Drugostupanjskom presudom Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske od 5. listopada 2021., br. I Kž-Rz-7/2021-10, djelomično su prihvaćene žalbe državnog odvjetnika i optuženika te je prvostupanjska presuda, temeljem čl. 45. OKZRH,preinačena u odluci o uračunavanju vremena oduzimanja slobode. U svemu ostalom potvrđena je prvostupanjska osuđijuća presudu kojom je opt. Milan Gojković po dvije točke optužnice oglašen krivim i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 godina.

Osijek, 23.03.2021.

Vijeće za ratne zločine Županijskog suda u Osijeku proglasilo je presudu u kaznenom predmetu protiv okr. Milana Gojkovića, ratni zločina protiv civilnog stanovništva iz čl.120. st.1. OKZ RH i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz čl.122. OKZ RH, počinjen u Borovo Commerceu  19. studenoga 1991. godine.

Presudom Županijskog suda u Osijeku od 23. ožujka 2021., br. K-Rz-1/2019-105, u cijelosti je stavljena izvan snage pravomoćna presuda Županijskog suda u Osijeku od 4. prosinca 1996. broj K-6/96-49, te je opt. Milan Gojković proglašen krivim zbog pomaganja ukrivičnom djelu ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. u svezi čl.22. st. 1. OKZRH i pomaganja u krivičnom djelu ratnog zločina protiv ranjenika i bolesnika iz čl. 121. st. 1. u svezi čl. 22. st. 1. OKZRH, za koja su mu utvrđene kazne zatvora u trajanju od po pet godina, pa je, primjenom čl. 43. OKZRH, osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju devet godina, uz uračunavanje vremena oduzimanja slobode.

Nepravomoćna presuda protiv okr. Milan Gojković objavljena je nakon zaključenja rasprave 15. ožujka 2021. godine.

Obnovljeni postupak karakterizira nekoncentriranost rasprave jer su ročišta tijekom 2020. vrlo rijetko zakazivana.  Okrivljenik se od 1. lipnja 2018. godine nalazi u istražnom zatvoru na izdržavanju kazne po prijašnjoj pravomoćnoj presudi kojom je u odsutnosti osuđen na 20 godina zatvora. 

Okrivljenik je optužen po 3 točke Optužnice.  Nepravomoćnom presudom danas je proglašen krivim za prvu i drugu točku optužbe –  pomaganje u izdvajanju civila i ratnih zarobljenika. 

Za treću točke optužnice – ubijanje ratnog zarobljenika Ivana Hižmana, pripadnika PU Varaždinske, okrivljenik je zbog nedostatka dokaza oslobođen optužbe primjenom načela „In dubio pro reo“. 

Okrivljeniku je produljen istražni zatvor do pravomoćnog okončanja postupka. U kaznu zatvora uračunato je vrijeme koje je okrivljenik proveo u istražnom zatvoru od izručenja RH.

Tijek prvostupanjskog postupka

Dana 10. travnja 2019. na Županijskom sudu u Osijeku započelo je suđenje u obnovljenom postupku, protiv opt. Milana Gojkovića zbog kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim humanitarnim pravom. Optuženik je pravomoćno, u odsutnosti, osuđen na 20 godina zatvora. Nakon što je, temeljem međunarodne tjeralice, izručen Hrvatskoj iz Kraljevine Norveške, dopuštena mu je obnova postupka.

Opći podaci:

Županijski sud u Osijeku

Vijeće za ratne zločine:

Sudac Zvonko Vekić, predsjednik Vijeća

Sudac Krunoslav Barkić, član Vijeća

Sudac Miroslav Jukić, član Vijeća

Okrivljenik:Milan Gojković, nalazi se u pritvoru

Branitelj:Tomsilav Filaković, odvjetnik iz Osijeka

Zastupnik optužbe: Miroslav Dasović, zamjenik ŽDO iz Osijeka

Ukratko o predmetu:

Županijsko državno odvjetništvo iz Osijeka podiglo je optužnicu br. KT-298/92 od 28. prosinca 1995. godine protiv okr. Milana Gojkovića i još trojice okrivljenika. Optužnica je u međuvremenu izmijenjena. 

Okr. Milanu Gojkoviću je stavljeno na teret počinjenje tri kaznena djela: ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika (izdvajanje i zlostavljanje), ratni zločin protiv ratnih zarobljenika (ubijanje klanjem), pomaganje u izvršenju ratnog zločina protiv civilnog stanovništva (izdvajanjem civila, koji su nakon toga zlostavljani). Navedena djela počinjena su 19. studenoga 1991. godine nakon pada Borovo Commerce- a, nakon izlaska ranjenika, civila i zarobljenika.

Županijski sud u Osijeku donio je u odsutnosti okrivljenika prvostupanjsku presudu br. K-6/96 od 4. prosinca 1996. godine, kojom je sve okrivljenike proglasio krivima i osudio na kazne zatvora u trajanju od:

Okr. Milan Gojković, 20 godina

Dvojica okrivljenika bila su osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina, a jedan na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina.

Prvostupanjska presuda postala je pravomoćna 27. veljače 1997. godine.

U obnovljenom postupku protiv drugookrivljenika D.L. (osuđen na 5 godina zatvora)  ŽDO-o iz Osijeka odustalo je od kaznenog progona, te je Rješenjem br. Kv-447/99 od 10. prosinca 1999. godine postupak obustavljen.

Trećeokrivljenik V.T. (osuđen na 5 godina zatvora) vrtio se u RH. Protiv njega je kazneni postupak obnovljen 2004. Nakon što je oslobođen krivnje presudom iz 2004. godine, Vrhovni sud je ukinuo presudu i predmet vratio na ponovno suđenje. 2008. godine postupak protiv toga okrivljenika je obustavljen zbog prekvalifikacije djela u oružanu pobunu.

Republika Hrvatska je raspisala međunarodnu tjeralicu za Milanom Gojkovićem 2002. godine. Norveška policija je uhitila okrivljenika temeljem tjeralice. Nakon toga Republika Hrvatska je 2003. godine zatražila izručenje okrivljenika. Kraljevina Norveška odbila je izručenje 2004. godine, s obrazloženjem da RH nije dala garancije da će obnoviti postupak protiv okrivljenika u njegovoj nazočnosti.

Na koncu, okr. Milan Gojković  izručen je Republici Hrvatskoj, te mu je u međuvremenu dopuštene obnova postupak koji je započeo 10. travnja 2019. godine.