hr | en

Na Okružnom sudu u Beogradu 15. ožujka 2010. objavljena je (prvostupanjska) presuda u predmetu Paneta Bulata i Radeta Vraneševića, optuženih da su u ožujku 1992. u Banskom Kovačevcu kod Karlovca počinili kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, lišavanjem života 6 civila hrvatske nacionalnosti. Proglašeni su krivima. Bulat je osuđen na 15, a Vranešević na 12 godina zatvora.

Drugostupanjskom presudom od 14.2.2011. godine Pane Bulat osuđen je na 20 godina, a Rade Vranešević na 13 godina zatvora.

OPTUŽNICA

Optužnicu Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije od 16. travnja 2008. godine pogledajte ovdje (pdf, 94 KB).

OPĆI PODACI

Okružni sud u Beogradu

Odjeljenje: Vijeće za ratne zločine

Vijeće: sutkinja Olivera Anđelković, Predsjednica Vijeća; sutkinja Tatjana Vuković i sudac Dragan Plazinić, članovi Vijeća

Optužnica: Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije od 16. travnja 2008. godine

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 142.. st. 1. KZ SRJ u vezi čl. 22. KZ SRJ (u supočiniteljstvu)

Okrivljenici: Pane Bulat i Rade Vranešević

Žrtve: 6 ubijenih civila hrvatske nacionalnosti (Grga Mihalić, Bara Mihalić, Kata Mihalić, Veronika Krupić, Mara Lesar i Mara Ćerek)

TIJEK POSTUPKA

Glavna rasprava započela je 2. rujna 2008. godine.

Prvostupanjska presuda objavljena je 15. ožujka 2010. godine.

Drugostupanjskom presudom od 14.2.2011. godine Pane Bulat osuđen je na 20 godina, a Rade Vranešević na 13 godina zatvora.