hr | en

Zagreb, 10.03.2021.

Vrhovni sud u trećem stupnju potvrdio osudu za ratni zločin protiv civilnog stanovništva kojim je ubijeno najmanje 75 civila

Vrhovni je sud Republike Hrvatske donio presudu u trećem stupnju kojom je odbio žalbu jednog od optuženika (četvrti optuženik) kao neosnovanu i potvrdio drugostupanjsku presudu Vrhovnog suda Republike Hrvatske.

Time je postala pravomoćna presuda kojom su odbijene žalbe sedam optuženika i potvrđena prvostupanjska presuda. Riječ je o prvostupanjskoj presudi Županijskog suda u Rijeci. Tom su presudom sedmorica optuženika osuđeni zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Prvi, drugi i sedmi optuženik su osuđeni na kaznu zatvora po 15 (petnaest) godine, a treći, četvrti, peti i šesti optuženik na kaznu zatvora po 20 (dvadeset) godina. Optuženicima je suđeno u odsutnosti.

Petorica optuženika osuđeni su zbog ubojstva civilnog stanovništva za vrijeme oružanog sukoba 1991. Zapovjedili su i sudjelovali u nezakonitom odvoženju civila i njihovom zatvaranju. Potom su civile ukrcali u autobus i odvezli na lokaciju uz rijeku. Uz sudjelovanje drugih nepoznatih osoba iz vatrenog su oružja ubili najmanje 75 civila. Među ubijenima je i 11 do sada neidentificiranih osoba ekshumiranih iz masovne grobnice. Dvojica optuženika, nadređeni ostalim optuženicima, osuđeni su jer su znali za to nezakonito zatvaranje te potom ubijanje civilnog stanovništva (najmanje 75 osoba). Nisu ništa poduzeli da se tako nedopušteno postupanje spriječi, suzbije i počinitelji ubojstva kazne. Na taj su način omogućili neposredno počinjenje kaznenog djela. Time su i oni sami, radnjom nečinjenja, počinili kazneno djelo, bez obzira na to što u tome nisu neposredno sudjelovali.

Za četvrtog optuženika Vrhovni sud Republike Hrvatske smatra da će kazna zatvora 20 godina na koju je osuđen ispuniti svrhu kažnjavanja. Riječ je o najtežem kaznenom djelu predviđenom u tadašnjem kaznenom zakonodavstvu Republike Hrvatske. Blaža kazna ne bi ispunila svrhu kažnjavanja niti bi u dostatnoj mjeri izrazila adekvatnu društvenu osudu. Pravilno je kao olakotno cijenjena dosadašnja neosuđivanost. Otegotna je činjenica da je kazneno djelo počinjeno mahom prema starijem stanovništvu, nemoćnim i bolesnim ljudima koji nisu mogli pružiti bilo kakav otpor i koji zbog svoje dobi i zdravstvenog stanja nisu predstavljali nikakvu opasnost.

Zagreb, 04.03.2020.

Vrhovni sud potvrdio osudu i kazne za ratni zločin u počinjen u Baćinu

Vrhovni je sud 29. rujna 2019. donio presudu kojom je odbio žalbe optuženika i potvrdio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Rijeci. Time je postala pravomoćna presuda kojom su sedam optuženika proglašeni krivima u odsutnosti za kaznena djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Protiv dvojice optuženika je odbijena optužba zbog kaznenog djela oružane pobune jer je nastupila zastara kaznenog progona. Tri optuženika su osuđena na kaznu zatvora svaki po 15 (petnaest) godina, a četiri optuženika su osuđena na maksimalne kazne zatvora, svaki po 20 (dvadeset) godina.

PRVOSTUPANJSKI POSTUPAK: 

Postupak protiv Branka Dmitrovića, Slobodana Borojevića, Milinka Janjetovića, Momčila Kovačevića, Steve Radunovića, Veljka Radunovića, Katice Pekić, Marina Krivošića i Stevana Dodoša za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH.

Predmet je sa Županijskog suda u Sisku delegiran Županijskom sudu u Rijeci.

OPTUŽNICA (SAŽETAK)

Okrivljenicima (od 1. do 4.) se stavlja na teret da su u cilju etničkog čišćenja tada okupiranog područja Hrvatske Dubice, Cerovljana i Baćina zajedno sa sada pok. Stevom Borojevićem zv. Gadafi od 18. do 21. listopada 1991. isplanirali i sastavili popis preostalog stanovništva u mjestima Cerovljani i Hrvatska Dubica i zapovijedili njihovo ubijanje, dok su okrivljenici (od 5. do 9.) temeljem navedene zapovijedi kao njima podređeni, i temeljem sastavljenog popisa u Vatrogasne domove u Cerovljanima i Hrvatskoj Dubici priveli i zatočili najmanje sedamdeset civilnih osoba hrvatske nacionalnosti. Od navedenog je broja zahvaljujući intervencijama rodbine i prijatelja pušteno na slobodu najmanje deset osoba, a nakon toga su preostali civili (najmanje 56) koji su bili zatočeni u Vatrogasnom domu u Hrvatskoj Dubici 21. listopada 1991. autobusom uz oružanu pratnju odvezeni u Baćin gdje su ih pripadnici policijskih postrojbi “Milicije SAO Krajine” pod rukovodstvom sada pok. zapovjednika Milicije Steve Borojevića zv. Gadafi na predjelu zv. “Skelište” ubili automatskim vatrenim oružjem.

Optužnicu Županijskog državnog odvjetništva u Sisku KT-89/94 od dana 29. listopada 2010. godine možete pogledati ovdje.

OPĆI PODACI

Županijski sud u Sisku

Broj predmeta: K- 32/2010

Vijeće: sutkinja Snježana Mrkoci, predsjednica Vijeća, sutkinja Ljubica Balder, članica Vijeća, sudac Željko Mlinarić, član Vijeća

Optužnica Županijskog državnog odvjetništva u Sisku KT-89/94 od dana 29. listopada 2010. godine

Zastupnik optužbe: Stipe Vrdoljak, ŽDO u Sisku

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH

Optuženici: Branko Dmitrović – 1. okrivljeni, Slobodan Borojević – 2. okrivljeni, Milinko Janjetović – 3. okrivljeni, Momčilo Kovačević – 4. okrivljeni, Stevo Radunović – 5. okrivljeni, Veljko Radunović – 6. okrivljeni, Katica Pekić – 7. okrivljena, Marin Krivošić – 8. okrivljeni i Stevan Dodoš – 9. okrivljeni

  1. okrivljeni Marin Krivošić jedini je sudu dostupan optuženik. Izručen je iz Crne Gore i nalazi se u pritvoru.

Branitelji optuženika: Mersiha Mulalić, odvjetnica iz Siska – braniteljica po službenoj dužnosti 1. okr.; Vinko Dizdar, odvjetnik iz Novske, izabrani branitelj 2. okr.; Snježana Drvodelić, odvjetnica iz Petrinje, braniteljica po službenoj dužnosti 3. okr.; Vlasta Joksimović, odvjetnica iz Siska, braniteljica po službenoj dužnosti 4. okr.; Danko Kovač, odvjetnik iz Siska, branitelj po službenoj dužnosti 6. okr.; Mario Milardović, odvjetnik iz Siska, branitelj po službenoj dužnosti 7. okr.; Zorko Konstanjšek, odvjetnik iz Siska, branitelj po službenoj dužnosti 8. okr.; Berislav Balenović, odvjetnik iz Siska, branitelj po službenoj dužnosti 9. okr.

Punomoćnici oštećenika: nitko

Žrtve: Antun Švračić, Marija Švračić, Josip Antolović, Marija Batinović, Nikola Lončarić, Soka Pezo, Mijo Čović, Ana Ferić, Stjepan Sabljar, Terezija Kramarić, Filip Jukić, Antun Djukić, Marija Djukić, Ana Dikulić, Mijo Krnić, Antun Mucavac, Katarina Vladić, Marija Milašinović, Marija Jukić, Marija Šestić, Antun Krivaić, Ana Tepić, Veronika Jukić, Soka Volarević, Kata Lončar, Marija Antolović, Katarina Alavančić, Kata Ferić, Juraj Ferić, Terezija Alavančić, Barbara Kropf, Ana Piktija, Pavao Kropf, Ruža Dikulić, Veronika Stanković, Ivan Kulišić, Sofija Dikulić – svi iz Hrvatske Dubice; Ana Blinja, Andrija Likić, Ana Lončar, Josip Blinja, Kata Blinja – svi iz Cerovljana; Mara Čorić iz Predora i trinaest za sada još neidentificiranih osoba.

Vrhovni sud Republike Hrvatske je rješenjem od 12. travnja 2011. prihvatio prijedlog DORH-a te izmjestio predmet sa Županijskog suda u Sisku na Županijski sud Rijeci.

Županijski sud u Rijeci

Broj predmeta: K-Rz-2/11

Vijeće za ratne zločine: sutkinja Ika Šarić, predsjednica Vijeća, sudac Sudac Zoran Sršen, član Vijeća, sutkinja Srebrenka Šantić, članica Vijeća

Zastupnik optužbe: Doris Hrast, zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Rijeci

Branitelji:
– Anton Denona, odvjetnik iz Rijeke, branitelj po službenoj dužnosti prvookrivljenog Dmitrovića;
– Vinko Dizdar, odvjetnik iz Novske, izabrani branitelj drugookrivljenog Borojevića;
– Aris Šarunić, odvjetnik iz Rijeke, branitelj po službenoj dužnosti trećeokrivljenog Janjetovića;
– Vesna Trifunović, odvjetnica iz Rijeke, braniteljica po službenoj dužnosti četvrtookrivljenog Kovačevića;
– Ljubiša Drageljević, odvjetnik iz Rijeke, branitelj po službenoj dužnosti petookrivljenog Steve Radunovića;
– Klaudio Dekleva, odvjetnik iz Rijeke, branitelj po službenoj dužnosti šestookrivljenog Veljka Radunovića;
– Ružica Spasojević, odvjetnica iz Rijeke, braniteljica po službenoj dužnosti sedmookrivljene Katice Pekić;
– Milenko Škrlec, odvjetnik iz Rijeke, izabrani branitelj osmookrivljenoga Marina Krivošića;
– Ljubo Kostić, odvjetnik iz Rijeke, branitelj po službenoj dužnosti devetookrivljenoga Stevana Dodoša

 

IZVJEŠTAJI S PRAĆENJA

Predmet je delegiran Županijskom sudu u Rijeci.

Glavna rasprava pred Županijskim sudom u Rijeci započela je 2. svibnja 2012. godine.

PRESUDA

Dana 11. ožujka 2013. godine objavljena je presuda Vijeća za ratne zločine Županijskog suda u Rijeci kojom su sedmorica okrivljenika proglašeni krivima i osuđeni na kazne zatvora: Branko Dmitrović na 15 godina, Slobodan Borojević na 15 godina, Milinko Janjetović na 20 godina, Momčilo Kovačević na 20 godina, Stevo Radunović na 20 godina, Veljko Radunović na 20 godina i Stevan Dodoš na 15 godina. Nijedan od navedenih optuženika nije dostupan hrvatskom pravosuđu. Optužba je odbijena u odnosu na Dragicu Pekić i Marina Krivošića, jedinog optuženika dostupnog hrvatskom pravosuđu, jer je prethodno optužba u odnosu na njih izmijenjena. Izmijenjenom optužnicom teretilo ih se za počinjenje kaznenog djela oružane pobune pa su na njih primijenjene odredbe Zakona o općem oprostu. Marin Krivošić pušten je iz pritvora.