hr | en

Postupak protiv Rade Ivkovića i Dušana Ivkovića, za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH.

OPTUŽNICA

Optužnicom Županijskog državnog odvjetništva u Vukovaru broj K-DO-17/02 od 11. studenoga 2002. godine Radu Ivkovića i Dušana Ivkovića tereti se da su krajem 1991. silovali jednu žensku osobu pa da su time počinili kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH.

Optužnica je mijenjana 19. lipnja 2006. i 27. prosinca 2006. godine.

PRVOSTUPANJSKI POSTUPAK

Županijski sud u Vukovaru

Broj predmeta: K-42/02

Vijeće za ratne zločine: sutkinja Jadranka Kurbel, predsjednica Vijeća, suci Slavko Teofilović i Stjepan Čolaković, članovi Vijeća

Optuženici: Rade Ivković, odsutan, i Dušan Ivković, prisutan

Branitelji optuženika: Stjepan Šporčić, odvjetnik iz Vukovara, branitelj po službenoj dužnosti opt. Rade Ivkovića, Marko Babić, odvjetnik iz Vinkovaca, branitelj opt. Dušana Ivkovića 
Žrtva: jedna ženska civilna osoba (ime ne navodimo)

Presudom Županijskog suda u Vukovaru broj K-42/02 od 1. listopada 2007. godine opt. Rade Ivković u odsutnosti je proglašen krivim i izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 3 godine i 6 mjeseci jer je kao pripadnik srpskih postrojbi, točno neutvrđenog dana nakon što je okupiran dio grada Vukovara zvan Sajmište, pod prijetnjom da će dovesti deset pripadnika četničkih postrojbi i da će ju strijeljati zatražio od jedne ženske osobe da se skine, a potom nad njom izvršio spolni odnošaj.

Prisutni optuženik Dušan Ivković oslobođen je optužbe da je u više navrata silovao istu oštećenicu.

ODLUKA VSRH

Vrhovni sud Republike Hrvatske rješenjem broj I Kž 216/08-12 od 28. siječnja 2009. godine prihvatio je žalbe opt. Rade Ivkovića i državnog odvjetnika te je ukinuo prvostupanjsku presudu i vratio predmet prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje.

PONOVLJENI PRVOSTUPANJSKI POSTUPAK

Ponovljeni prvostupanjski postupak proveden je na Županijskom sudu u Osijeku.

Dana 4. rujna 2012. na Županijskom sudu u Osijeku Rade Ivković i Dušan Ivković proglašeni su krivima. Radi Ivkoviću izrečena je kazna zatvora u trajanju od 8 godina, a Dušanu Ivkoviću od 5 godina i 6 mjeseci.

Radi Ivkoviću, koji se ne nalazi na području RH, suđeno je u odsutnosti. Dušan Ivković prisustvovao je suđenju, branio se sa slobode, no nije se pojavio na objavi presude. Ustanovljeno je da je napustio područje RH.

PRESUDA VSRH

Sjednica žalbenog vijeća VSRH održana je 23. siječnja 2013. godine. Prvostupanjska presuda je preinačena u odluci o kazni pa su obojica optuženika osuđena na kazne zatvora u trajanju od po šest godina.