hr | en

Postupak protiv Fikreta Abdića, za kaznena djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH i ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. OKZ RH.

OPTUŽNICA

Optužnicu Višeg javnog tužilaštva Bihać broj KT-224/95 od 8. kolovoza 1996. godine možete pogledati ovdje.

Navedenu je optužnicu temeljem čl. 34. Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 26. veljače 1996. godine prihvatilo Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci, a zatim i Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu, nakon što je Vrhovni sud RH rješenjem broj II 4-Kr 327/01-3 od 15. lipnja 2001. godine kao mjesno i stvarno nadležan sud odredio Županijski sud u Karlovcu.

OPĆI PODACI

Županijski sud u Karlovcu

Predmet: K-6/01

Sudsko vijeće: sutkinja Jasminka Jerinić-Mušnjak, predsjednica Vijeća, sudac Željko Udier, član Vijeća, suci porotnici Milka Martinjaš, Đurđa Slavica i Ivica Gračan, članovi Vijeća

Tužitelj: Aleksandar Mitić, zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Karlovcu

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZ RH i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz čl. 122. OKZ RH

Optuženik: Fikret Abdić

Branitelji: Davor Popović i Zvonko Žaja, odvjetnici iz Karlovca

PRESUDA

Dana 31. srpnja 2002. objavljena je prvostupanjska presuda Županijskog suda u Karlovcu kojom je optuženi Fikret Abdić proglašen krivim što je za vrijeme ratnog stanja u BiH, dana 27. rujna 1993., suprotno Ustavu RBiH, izvršio proglašenje tzv. Autonomne pokrajine Zapadna Bosna, za područje bivšeg Okruga Bihać, pa je od 27. rujna 1993. do 21. kolovoza 1994., a zatim od 16. studenog 1994. do 7. kolovoza 1995. u Velikoj Kladuši kao predsjednik tzv. APZB i vrhovni komandant tzv. Narodne obrane APZB, naredio, planirao i organizirao formiranje logora i sabirnih centara na području Općine Velika Kladuša, u cilju zatvaranja građana-civila, koji su bili protiv uspostavljanja tzv. Autonomne pokrajine, u kojima se prema njima nečovječno postupalo i prisiljavalo na službu u njegovoj paravojsci. U tom je vremenu zatvoreno najmanje 5000 civila.

Za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 20, a za kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika u trajanju od 15 godina, pa mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 20 godina.

Presudu možete pogledati ovdje

VSRH je 30. ožujka 2004. godine odbio žalbu okr. Abdića kao neosnovanu i potvrdio presudu suda prvog stupnja.

Presudu VSRH pogledajte ovdje.

No VSRH je, odlučujući u trećem stupnju, dana 8. veljače 2005. godine djelomično prihvatio žalbu opt. Fikreta Abdića te preinačio presude suda prvog i drugog stupnja u odluci o kazni. Za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izrečena mu je kazna zatvora u trajanju od 14, a za kazneno djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika u trajanju od 10 godina, pa mu je izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 15 godina.

Trećestupanjsku presudu pogledajte ovdje.