hr | en

U sjednici održanoj dana 2. travnja 2015., Vrhovni sud Republike Hrbatske u trećem stupnju, u kaznenom predmetu protiv opt. Mihajla  Hrastova zbog kaznenog djela protupravnog ubijanja i ranjavanja neprijatelja iz čl. 124. st. 1. i 2. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske, odlučujući o žalbama optuženika i državnog odvjetnika podnesenim protiv drugostupanjske presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske od 7. rujna 2012. br. I Kž-1119/10,odbio je žalbe optuženika kao i državnog odvjetnika kao neosnovane te se potvrdio drugostupanjsku presudu.

Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao sud drugog stupnja, temeljem održane rasprave prihvatio je žalbu državnog odvjetnika te je preinačio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Karlovcu i optuženika proglasio krivim za počinjenje kaznenog djela protupravnog ubijanja i ranjavanja neprijatelja, te osudio opt. Mihajla Hrastova na kaznu zatvora u trajanju od četiri godine u koju mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru i na izdržavanju kazne od 6. ožujka 1992. godine do 4. rujna 1992. te od 5. svibnja 2009. godine do 22. prosinca 2010. godine.