hr

Kazneni postupak protiv I. opt. Dušana Jovića, II. opt. Mile Paspalja, III. opt. Vlade Čupovića, IV. opt. Marka Vrcelja i V. opt. Josipa Kovačevića zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika. 

Protiv V. opt. Josipa Kovačević kazneni postupak je obustavljen zbog smrti. 

Optuženicima se sudi u odsutnosti jer su nedostupni pravosudnim tijelima Republike Hrvatske. 

Rasprava je započela pred vijećem Županijskog suda u Zagrebu 16. ožujka 2021.

Optužnicom Županijskog državnog odvjetništva u Sisku od 30. srpnja 2010. na teret im se stavlja da su: 

I. opt. Dušan Jović

– da je od rujna 1991. do travnja 1992., na području općine Glina kao predsjednik ratnog predsjedništva toga grada sudjelovao u planiranju napada i naredio napade postrojba Teritorijalne obrane Glina i njima podčinjene milicije “SAO Krajine” na sela nastanjena pretežito hrvatskim pučanstvom.

II. opt. Mile Paspalj

– da je od 12. rujna 1991. do ožujka 1992. godine kao pomoćnik zapovjednika Regionalnog štaba Teritorijalne obrane za Baniju i Kordun za moralno-politički rad, naredio da se ratni zarobljenici u logoru KPD-a Glina podvrgavaju fizičkom i psihičkom mučenju i zlostavljanju, što su osobe iz njegove tjelesne zaštite i čuvari logora i provodili.

III. opt. Vlado Čupović 

– da je od sredine listopada 1991. do travnja 1992. godine, kao komandant štaba Teritorijalne obrane Glina, naredio nastavak napada na sela između rijeka Gline i Kupe nastanjena pretežito hrvatskim pučanstvom pa su podčinjene postrojbe izvršile napade na mnoga naselja na području Gline, između ostalog i usmrćivanje trideset dvije (32) osobe u Novom Selu Glinskom u listopadu 1991., sedam (7) civilnih osoba u Marin Brodu u listopadu 1991., tri civilne osobe (3) u Gornjim i Donjim Jamama 03. listopada 1991., dvije (2) civilne osobe u Desnom Degoju 03. listopada 1991., jedne (1) civilne osobe u Ilovačku 04. listopada 1991., jedne civilne osobe (1) u Maloj Solini 20. listopada 1991. te da su krajem rujna i početkom listopada 1991.spaljena sela Donji i Gornji Viduševac i Donji i Gornji Selkovac. Svu trojicu tereti se da, iako su znali da njihovi podčinjeni čine zločine, nisu ništa poduzeli da to spriječe.


IV. opt. Marko Vrcelj

– da je u razdoblju od 18. studenog 1991. do 05.lipnja 1992., kao komandant 1., a kasnije 24. brigade TO Glina, iako je znao da su njemu podređene postrojbe počinile ratne zločine usmrćenjem petnaest (15) civila u Gornjoj i Donjoj Bučici u studenom 1991. te usmrćivanjem dvanaest (12) civilnih osoba u Donjim Jamama 03. studenog 1991., pogotovo što je od 08. studenog do 18. studenog 1991. obnašao dužnost načelnika štaba I. brigade TO Glina, a kad je imenovan na dužnost komandanta I. brigade TO Glina nije poduzeo ništa da takva nedopuštena postupanja spriječi, suzbije i kazni. Također, njemu podređeni pripadnici TO počinili su ratne zločine usmrtivši brojne civile u Gornjim Jamama u 11.prosinca 1991., u Joševici 16. prosinca 1991. te 05. lipnja 1992. u Jukinačkoj ulici u Glini.  

OPĆI PODACI

Toponim: Zločin na glinskom području, opt. Dušan Jović i dr.

Županijski sud u Zagrebu

Broj predmeta: K-rz-14/2012

Vijeće za ratne zločine:

sudac Zdravko Majerović, predsjednik 

sudac Petar Šakić, član 

sudac Krešimir Devčić, član 

Optužnica: Županijskog državnog odvjetništva u Sisku broj K-DO-2/07 od 30. srpnja 2010.

Kazneno djelo: 

ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH

ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz članka 122. OKZ RH

Optuženici:

I. Opt. Dušan Jović, nedostupan

II. opt. Mile Paspalj, nedostupan

III. opt. Vlado Čupović, nedostupan

IV. opt. Marko Vrcelj, nedostupan

Suđenje u odsutnosti provodi se na temelju rješenja Županijskog suda u Zagrebu od 15. siječnja 2018. broj Kv-Rz-16/2017. (K-Rz-14/2012.), a koje je Vrhovni sud Republike Hrvatske potvrdio u sjednici vijeća održanoj 4. veljače 2021.

Rješenje Vrhovnog suda kojim je potvrđena odluka suda nižeg stupnja o provođenju suđenja u odsutnosti, dostupno je u nastavku.

 


 

Projekt ,,Javni dijalog o sudbini ubijenih i nestalih: mi pamtimo – a vi?” je podržan sa € 150.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova