hr | en

Postupak protiv Mile Kandića i dr., za kazneno djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.

PRVOSTUPANJSKI POSTUPAK

Opći podaci

Okružni sud u Splitu

Broj predmeta: K-54/92

Raspravno vijeće: sudac Igor Benzon, predsjednik Vijeća, sutkinja Marica Šćepanović, članica Vijeća, suci porotnici Miljenko Pražen, Ante Jerković i Ivan Šetka, članovi Vijeća

Optužnica: Okružnog državnog odvjetništva Split broj KT-5/92 od 7. srpnja 1992. godine, broj KT-72/92 od 21. prosinca 1992. godine, broj KT-72/02 od 26. kolovoza 1993. godine – podneskom broj KT-72/92 od 3. rujna 1993. uređen je redoslijed optuženika te je preciziran činjenični i pravni opis djela

Kazneno djelo: ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. OKZRH

Optuženici: Mile Kandić, Nikola Mladenić, Nikola Ercegovac, Dojčilo Isaković, Ljubiša Beara, Nikola Zdravković, Slobodan Tejić, Ljubo Šekuljica, Jovan Strugar, Tomislav Stamatović, Živomir Ninković, Pavle Pantić, Mladen Vučeljić, Petar Koljanin, Milan Urošević, Ilija Brčić, Dragan Jovin, Nedjeljko Stolić, Branislav Crnić, Dragiša Lekić, Zoran Gilić, Milomir Šuka, Miroslav Pejčić, Milan Kovač, Radoslav Manojlović, Miljenko Jakovljević, Dane Kokotović, Dragan Tarbuk, Radovan Štetin, Risto Zekanović, Dragutin Horvat i Ivan Tomajić – svi optuženici su nedostupni, osim Nikole Mladenića i Ivana Tomajića

Žrtve:

– ubijeni: Dinko Maras, Jure Kalpić, Darko Jurišin i Nikola Perleta

– ranjeni: Šimun Carić, Zlatko Udžemija, Tomislav Tomaš, Ivica Vidović, Robert Ostojić, Goran Zlopaša, Igor Duh, maloljetni Igor Marušić (17), Ivana Ćesić, Ana Omrčen, Boško Džolić, dječak Dražen Šundov (4), Ante Vidović, Mate Dumanić, Anđelka Čulić, Sanja Čulić, Mirko Bikić, Vinko Gović, Mario Jelača, Boško Balen i Ivan Grubišić

Presudom Okružnog suda u Splitu broj K-54/92-50 od 14. rujna 1993. godine svi optuženici osim optuženog Ivana Tomajića proglašeni su krivima što su od 14. rujna 1991. do 28. siječnja 1992. na širem području općina Split, Trogir, Kaštela, Solin, Brač i Ploče, obnašajući dužnosti zapovjednika određenih zapovjedništava, službi i borbenih postrojbi tzv. JNA, provodeći odluke i planove generalštaba tzv. JNA o stvaranju tzv. Velike Srbije, koji su u sebi sadržavali i potpuno opkoljavanje svih luka i gradova na Jadranskom moru na području Republike Hrvatske, te uporabu sile i terora spram civilnog stanovništva i njegove imovine, zapovijedili ili prenijeli zapovjedi potčinjenima o opkoljavanju svih gradova i civilnog stanovništva na području Splita i okolice te zapovijedili otvaranje vatre po gradovima, naseljima i civilnom stanovništvu, koje su njihovi potčinjeni i izvršili.

U razaranjima je počinjena velika materijalna šteta. Ranjeni su civili Šimun Carić, Zlatko Udžemija, Tomislav Tomaš, Ivica Vidović, Robert Ostojić, Goran Zlopaša, Igor Duh, maloljetni Igor Marušić (17), Ivana Ćesić, Ana Omrčen, Boško Džolić, dječak Dražen Šundov (4), Ante Vidović, Mate Dumanić, Anđelka Čulić, Sanja Čulić, Mirko Bikić, Vinko Gović, Mario Jelača, Boško Balen i Ivan Grubišić. Smrtno su stradali civili Dinko Maras, Jure Kalpić, Darko Jurišin i Nikola Perleta,

Izrečene su im kazne zatvora:

– Miletu Kandiću, Nikoli Mladeniću, Nikoli Ercegovcu, Dojčilu Isakoviću, Ljubiši Beari, Jovanu Strugaru, Tomislavu Stamatoviću, Živomiru Ninkoviću, Iliji Brčiću i Draganu Jovinu u trajanju od 15 godina;

– Dragiši Lekiću od 14 godina;

– Petru Koljaninu, Milanu Uroševiću, Zoranu Giliću, Milomiru Šuki, Miljenku Jakovljeviću, Danetu Kokotoviću, Radovanu Štetinu i Dragutinu Horvatu od 13 godina;

– Slobodanu Tejiću, Nedeljku Stoliću, Branislavu Crniću i Miroslavu Pejčiću od 12 godina;

– Risti Zekanoviću od 11 godina;

– Draganu Tarbuku od 10 godina;

– Pavlu Pantiću i Mladenu Vučeljiću od 8 godina;

– Nikoli Zdravkoviću, Ljubi Šekuljici, Milanu Kovaču i Radoslavu Manojloviću od 7 godina.

Protiv optuženika Ivana Tomajića, primjenom Zakona o oprostu od krivičnog progona i postupaka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv Republike Hrvatske, odbijena je optužba za kazneno djelo službe u neprijateljskoj vojsci iz čl. 108. st. 1. OKZ RH.

Presudu Okružnog suda u Splitu od 14. rujna 1993. pogledajte ovdje.

ODLUKA VSRH

Vrhovni sud Republike Hrvatske 7. rujna 1994. donio je presudu i rješenje broj I Kž 381/1994-3 kojima je:

– djelomično uvažio žalbu državnog odvjetnika i preinačio presudu u odluci o kaznenim sankcijama tako da su optuženici Mile Kandić, Nikola Ercegovac, Dojčilo Isaković i Živomir Ninković osuđeni svaki na kaznu zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) godina;

– djelomično je uvažena žalba opt. Nikole Mladenića te je u odnosu na njega preinačena presuda o kazni pa je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) godina;

– uvažene su žalbe optuženika Nikole Zdravkovića, Nedeljka Stolića, Branislava Crnića, Dragiše Lekića, Zorana Gilića, Milomira Šuke, Miroslava Pejčića, Milana Kovača, Radoslava Manojlovića i Miljenka Jakovljevića, a po službenoj dužnosti u odnosu na optuženike Pavla Pantića, Mladena Vučeljića, Milana Uroševića, Daneta Kokotovića, Dragana Tarbuka, Radovana Šetina i Ristu Zekanovića, ukinuta je prvostupanjska presuda i u odnosu na njih predmet je vraćen sudu prvoga stupnja na ponovno suđenje;

– uvažena je žalba opt. Ivana Tomajića, preinačena je prvostupanjska presuda te je u odnosu na njega donesena oslobađajuća presuda;

– žalbe državnog odvjetnika i opt. Nikole Mladenića u preostalom dijelu, a u cijelosti žalbe optuženika Mileta Kandića, Nikole Ercegovca, Dojčila Isakovića, Ljubiše Beare, Tomislava Stamatovića, Jovana Strugara, Živomira Ninkovića, Ilije Brčića, Dragana Jovina i Dragutina Horvata odbijene su kao neosnovane te je u pobijanom a nepreinačenom i neukinutom dijelu potvrđena prvostupanjska presuda.

Presudu i rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske pogledajte ovdje.

ODBIJANJE IZRUČENJA

Ilija Brčić uhićen je u Italiji 2007. godine, no pušten je iduće godine. Italija je odbila izručiti Brčića Hrvatskoj. Brčić je umro koncem 2010. godine.

OBUSTAVA POSTUPKA

Županijski u Splitu u srpnju 2013. obustavio je kazneni postupak protiv Nikole Zdravkovića, Dragana Tarbuka, Radovana Štetina i Riste Zekanovića. Zaključeno je da nema osnova za daljnji kazneni progon.