hr | en

Europska unija pristupanjem Hrvatske dobiva članicu koja joj kao autentičnu dodanu vrijednost donosi nedavno iskustvo rata, kao i društvene, političke te ekonomske tranzicije, a doživljaj ulaska u EU različite generacije različito doživljavaju pri čemu ne treba smetnuti s uma da ima još mnogo izazova u borbi za demokraciju i poštivanje ljudskih prava te se ne smije zaboraviti na nužnost iskazivanja solidarnosti sa svim žrtvama rata, nasilja i tranzicije, podsjeća povodom ulaska RH u EU Platforma 112, čije priopćenje prenosimo u cijelosti.

Europska unija pristupanjem Republike Hrvatske dobiva članicu koja joj kao autentičnu dodanu vrijednost donosi nedavno iskustvo rata, kao i društvene, političke te ekonomske tranzicije. Dok se Hrvatskoj, prvenstveno mlađim, obrazovanim profesionalcima otvaraju prilike o kojima su samo mogle sanjati prethodne generacije, mnogi se građani i građanke i na dan ulaska RH u EU puno lakše prepoznaju među gubitnicima svih promjena u protekla dva desetljeća, popraćenima brojnim nepravdama.  Mnogo je još izazova u borbi za demokraciju i poštivanje ljudskih prava a ne smije se zaboraviti na nužnost iskazivanja solidarnosti sa svim žrtvama rata, nasilja i tranzicije.

Kako bi se prekinuo obrazac prema kojem neriješene traume i podjele iz prošlosti truju odnose i unazađuju kvalitetu života budućim generacijama, nužno je dosljedno i nepristrano suočavanje s teškim nasljeđem prošlosti. Pronalaženje konkretnih rješenja u cilju izgradnje mira sada postaje odgovornost i institucija Europske Unije. U tim procesima aktivno civilno društvo u Hrvatskoj nastavit će raditi na unapređivanju političkog i pravnog okvira kako u Hrvatskoj, tako i Europskoj uniji.

Prema Izvještaju Platforme 112 o otvorenim pitanjima vezanim uz nasljeđe rata, suočavanje s prošlošću i izgradnju mira, civilne žrtve rata još uvijek čekaju rješavanje gorućih pitanja. Neophodno je unaprijediti sustav podrške žrtvama i svjedocima, rasvijetliti sudbinu nestalih te obeštetiti žrtve. Uz učinkovito i neselektivno istraživanje i procesuiranje ratnih zločina te rješavanje naplate parničnih troškova članovima obitelji usmrćenih, većinom srpske nacionalnosti, očekuje se i potpora osnivanju Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava.

Nema ni dovoljno pomaka u odnosu na stambenu problematiku. Stambeno zbrinjavanje povratnika nije uređeno na jedinstven način, već partikularnim propisima te diskriminira građane srpske nacionalnosti. Nositelji stanarskog prava su degradirani u podstanare što predstavlja eklatantan primjer neprimjenjivanja, odnosno kršenja hrvatskih zakona i međunarodnih ugovora. Neophodno je preuzimanje odgovornosti od strane države za nastale štete, neovlaštena ulaganja, stambeno zbrinjavanje i rješavanje statusnih i radno-pravnih pitanja žrtava ratnih djelovanja kao i nositelja stanarskih prava.

Sveukupno, Hrvatska može djelovati vjerodostojno, kao uspješna i odgovorna članica EU-a, tako da potakne razvoj institucionalnih mehanizama za ostvarivanje prava na istinu, pravdu, obeštećenje i garanciju neponavljanja zločina. Nakon grešaka hrvatske politike prema BiH, sada je pred Hrvatskom odgovornost i pravo da pozitivno utječe na politiku EU-a prema daljnjem proširenju i razvoju. Umjesto Unije sjevera i juga, kreditora i dužnika, birokrata i populista, Unija treba svoje politike temeljiti na solidarnosti i demokratskom legitimitetu te tako osigurati dostojanstven život svim svojim građanima i građankama.

Platforma 112 okuplja šezdeset devet organizacija civilnog društva koje se niz godina bave zaštitom ljudskih prava, demokratizacijom, izgradnjom mira, suzbijanjem korupcije i zaštitom javnih resursa, posebno okoliša, koje su u 112 zahtjeva, upućenih svim političkim opcijama uoči parlamentarnih izbora u prosincu 2011., definirale prioritete i konkretne mjere za Hrvatsku u kojoj je vladavina prava uporište djelovanja pojedinaca, institucija i političke elite. Mi tražimo i očekujemo dosljednost i političku odgovornost ove vlasti, ali i svih drugih političkih aktera i institucija, za stvarna i trajna poboljšanja u pet prioritetnih, međusobno povezanih, područja: stabilne, odgovorne i demokratične institucije vlasti i jednak pristup pravdi, kvaliteta demokracije, borba protiv korupcije i javni interes, ravnopravnost i dostojanstvo svih ljudi i nasljeđe rata, suočavanje s prošlošću i izgradnja mira.

U prilogu donosimo u cijelosti Izvještaj Platforme 112 o nasljeđu rata.