hr | en

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Selska cesta 112c, 10000 Zagreb, OIB: 09095322581, udruga je civilnog društva. Prema statutu organizacije, Documenta potiče proces suočavanja s prošlošću u Hrvatskoj, dokumentira i istražuje prijeratna, ratna i poslijeratna zbivanja te, u okviru tog djelovanja, surađuje s pojedincima, organizacijama civilnoga društva, vladinim institucijama te sličnim centrima u  Hrvatskoj i inozemstvu. Cilj Documente je osvještavanje, razvijanje, pomaganje i promicanje individualnih i društvenih procesa suočavanja s prošlošću radi izgradnje održivog mira (Članak 9).

U obavljanju svoje djelatnosti te u sklopu izvršenja pojedinih projekata i programa, Documenta prikuplja i obrađuje osobne podatke poštujući sve relevantne zakonske i podzakonske akte.

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka („GDPR“, odnosno, Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka) stavlja izvan snage Direktivu 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i zamjenjuje pravne odredbe koje su razvile pojedine članice Europske unije u skladu s Direktivom.

Tekst Uredbe (vanjska poveznica)

Dokument kojim organizacija regulira upravljanje osobnim podacima, možete naći ovdje.

Obrazac – promjena i dopuna osobnih podataka

Obrazac – povlačenje privole