hr | en

Zapažanja DORH-a u odnosu na dijelove Godišnjeg izvještaja o suđenjima za ratne zločine u 2016. godini koji se tiču rada Državnog odvjetništva na procesuiranju ratnih zločina, predstavljenog na konferenciji za novinare 13. lipnja 2017., donosimo u nastavku:

Prvenstveno se osvrćući na tvrdnju prema kojoj je “temeljem terenskog istraživanja ljudskih gubitaka izvjesno da pojedini zločini nisu obuhvaćeni dosadašnjim radom unutar kaznenog istraživanja”, istaknuto je kako je “Državno odvjetništvo pravosudno tijelo zakonom ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih djela, te da nema i ne smije biti zločina, napose najtežih pojavnih oblika poput ratnih zločina, počinjenje koje bi Državnom odvjetništvu bilo poznato, a da takvi zločini nisu obuhvaćeni državnoodvjetničkim postupanjem, pri čemu je obveza institucija i pojedinaca da prijave počinjenje kaznenog djela koje im je poznato propisana zakonom”.

Nadalje se ističe da je baza podataka ratnih zločina jedan od najuspješnijih projekata i vrlo učinkovito pomagalo u procesuiranju ratnih zločina koje tužitelji svakodnevno rabe. Baza je inače dana na raspolaganje i policijskim službenicima i sigurnosno-obavještajnoj agenciji.
Radi ispravnog informiranja o rezultatima rada u prethodnoj godini, DORH navodi da je tijekom izvještajne godine pokrenuto 10 istraga protiv 29 okrivljenika, pri čemu je Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci pokrenulo 3 istrage protiv 10 okrivljenika.

Što se tiče broja podignutih optužnica, DORH kao točan podatak navodi da su nadležna državna odvjetništva tijekom 2016. podignula ukupno 21 optužnicu protiv 84 optuženika, od čega su 4 optužnice podignute kao rezultat istraga pokrenutih u istoj godini.
 
U odnosu na zločine sa statusom nacionalnih prioriteta, DORH navodi da se uslijed nemogućnosti otkrivanja neposrednih počinitelja provodi kazneni progon zapovjednika kao idejnih začetnika zločina.

U zapažanjima se ističe da je u cijelosti od MKSJ-a odnosno Mehanizma za međunarodne kaznene sudove pribavljen javni sudski dokazni fundus iz predmeta “Gotovina i dr.” te “Stanišić i Simatović”.

Radi potpunog informiranja javnosti i osiguranja transparentnosti u radu Državnog odvjetništva na procesuiranju ratnih zločina,  apeliramo da se u godišnjim izvještajima o radu podastru informacije  o zločinima i broju žrtava obuhvaćenih kaznenim progonom, broju donesenih istražnih zahtjeva, broju optuženih osoba, kaznenim postupcima u fazi rasprave kao i pravomoćno okončanim postupcima, broju razmijenjenih informacija i dokaza i konačno statistika o kaznenim postupcima koji su pokrenuti temeljem ustupljenih dokaza.