hr | en

Na raspravi održanoj u Zagrebu 21. listopada 2011. posvećenoj pitanju obeštećenja svih civilnih žrtava rata i poraća,
koja je okupila predstavnike institucija izvršne vlasti Republike
Hrvatske, pravosuđa, međunarodnih institucija, organizacija za ljudska
prava kao i civilne žrtve ili njihove bliske srodnike, ukratko su
predstavljani zakonski okvir ostvarivanja prava civilnih žrtava kroz
upravni i sudski postupak te problem nedjelotvorne implementacije istih.

Nedvojbeno je zaključeno da dosadašnji
zakonski okvir nije zadovoljio potrebu obeštećivanja civilnih žrtava
rata; članovi obitelji žrtava ratnih zločina nisu dobili ni moralnu niti
materijalnu zadovoljštinu, njihova patnja nije priznata, a počinitelji
zločina nisu kazneno odgovarali
.

Zaključke i popis sudionika/ca okruglog stola pogledajte u prilogu.