hr | en

U Zagrebu je 8. i 9. veljače 2007. godine, u organizaciji Documente (Hrvatska), Fonda za humanitarno pravo (Srbija i Kosovo) i Istraživačko-dokumentacionog centra (BiH) održan Drugi regionalni forum pod nazivom: Utvrđivanje istine o ratnim zločinima i sukobima. U raspravi i konzultacijama o mehanizmima i procedurama za utvrđivanje i kazivanje istine sudjelovalo je oko 300 predstavnika i predstavnica udruga žrtava, veterana, izbjeglica, organizacija za ljudska prava, ženskih grupa i inicijativa mladih. Uz predstavnike i predstavnice Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, sudova te Državnog odvjetništva Hrvatske, tužiteljstava Srbije i Bosne i Hercegovine, diplomatskog kora, OESS-a, UNDP-a i Međunarodnog centra za tranzicijsku pravdu, sudjelovali su još i umjetnici, povjesničari, novinari i parlamentarci. Cilj regionalnih foruma je pokretanje debate i konzultacija o mehanizmima i procedurama za utvrđivanje i kazivanje istine unutar civilnog društva i poticanje nacionalnih vlada i parlamenata da sudjeluju u širokoj raspravi o tome kako odgovoriti na teško nasljeđe prošlosti, omogućiti pravdu za žrtve i spriječiti ponavljanje zločina.

Početak konferencije obilježio je prosvjed oko 150 članova udruga žrtava iz Republike Hrvatske, koji su nosili transparente sa imenima gradova Vukovara, Petrinje, Škabrnje i drugih mjesta gdje su počinjeni ratni zločini nad Hrvatima, kao i transparente protiv tužiteljice Haškog tribunala,  Carle del Ponte. Neki predstavnici udruga, koji su bili pozvani na Konferenciju, istovremeno su sudjelovali na prosvjedu i s transparentima su ušli u dvoranu te od početka sudjelovali u radu Konferencije. U svojim javnim nastupima iznijeli su neslaganje sa nazivom Konferencije, iznoseći stav da nitko nema veće pravo na istinu od žrtava. Organizatori su preuzeli odgovornost oko nesporazuma vezanog uz naziv Konferencije i istaknuli kako je svrha Konferencije rasprava o inicijativama za utvrđivanje istine te instrumentima i procedurama za kazivanje istine među svim zainteresiranim akterima.

  

Zaključci Drugog regionalnog foruma:

 

1.

Postoji društvena potreba za razgovorom i kritičkim preispitivanjem vlastite odgovornosti za teško nasljeđe prošlosti kao i za dokumentiranje svih slučaja stradanja i počinjene nepravde prema svim žrtvama bez obzira na njihovu etničku, političku i socijalnu pripadnost,

 

2.

Regionalne partnerske organizacije, Documenta, Fond za humanitarno pravo i Istraživačko-dokumentacioni centar nastaviti će organizirati javne rasprave i konzultacije u okviru civilnog društva, kako bi energičnije  poticali vlade i parlamente u regiji na sudjelovanje u raspravi o procedurama i modelu utvrđivanja i kazivanja istine te osigurali poštivanje dostojanstva žrtava i stvaranja kulture odgovornosti

 

3.

Neophodnost regionalnog pristupa u utvrđivanju i kazivanju istine u praksi se potvrdila kroz uspostavljenu suradnju u regiji između tužiteljstava, sudova, organizacija za ljudska prava i udruga žrtava, što je doprinijelo da se u suđenjima za ratne zločine čuje glas žrtava.

 

4.

Umjetnici su nedvosmisleno iskazali spremnost za suprotstavljanje poricanju, lažima, prešućivanjima i pokušajima preoblikovanja činjenica o prošlosti putem svojih djela.

 

5.

Regionalne partnerske organizacije će poticati suradnju vladinih institucija, udruženja žrtava, organizacija za ljudska prava te znanstvenih institucija u zagovaranju rasprave i konzultacija o mehanizmima za utvrđivanje i kazivanje istine o prošlosti.

 

6.

Regionalne partnerske organizacije organizirati će forume o tranzicijskoj pravdi na Kosovu, u Crnoj Gori, uz uključivanje organizacija civilnog društva iz Makedonije i Slovenije. Najkasnije početkom 2008. objedinjavanjem rasprava sa foruma i konzultacija sa udrugama žrtava i drugim grupama i organizacijama unutar civilnog i političkog društva, bolje će se vidjeti što su sudionici iskazali tijekom rasprava i konzultacija te će se identificirati potrebe udruženja žrtava i drugih društvenih grupa u odnosu na nepravde počinjene u prošlosti, kao i potreba za istinom i pravdom.

 

7.

Vrlo važnu ulogu u procesu utvrđivanja i kazivanja istine ima arhiva Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, koja mora biti dostupna svima u regiji i sačuvana za buduće generacije.

 

8.

Svi sudionici konferencije su se složili da je poimenični popis žrtava potreban zbog stvaranja povijesnog sjećanja i sprečavanja pokušaja preoblikovanja prošlosti.

 

9.

Regionalne partnerske organizacije krajem svibnja 2007. organizirati će slijedeći forum u Beogradu. U međuvremenu će biti organizirane konzultacije sa udrugama žrtava, veterana i drugim marginaliziranim grupama, kao što su žene, izbjeglice i mladi, ali i profesionalnim grupama te ekspertima za tranzicijsku pravdu.

 

10.

Transkripti konferencije u cijelosti će biti objavljeni na web stranicama organizatora. (www.documenta.hrwww.hlc.org.yuwww.idc.org.ba )