hr | en

U Osijeku je 18. i 19. veljače održan seminar ‘Psihosocijalna i medicinska podrška civilnim žrtvama rata‘ u organizaciji Documente i Europskog doma Vukovar. Na seminaru su sudjelovali stručnjaci i predstavnici institucija i civilnih organizacija koje pružaju medicinsku, psihijatrijsku, psihološku, psihosocijalnu i rehabilitacijsku pomoć žrtvama.

Nakon uvodnog izlaganja Emine Bužinkić iz Documente o potrebama civilnih žrtava rata i pristupu medicinskoj i psihosocijalnoj pomoći, predstavnik Ministarstva branitelja, Sektora za psihosocijalnu pomoć, Mladen Lončar predstavio je novo usvojeni Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija. Barbara Veličković predstavila je rad Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, odnosno volonterski program pravne i psihosocijalne potpore.

U okviru seminara, Charles Tauber i Sandra Marić iz Koalicije za rad na psihotraumi i mir, vodili su radionicu o radu sa žrtvama nasilja, odnosno civilnim žrtvama rata kroz niz domaćih i međunarodnih primjera. Na kraju, svoja bogata neposredna iskustva u radu sa civilnim žrtvama rata, podijelili su dr. med. psihijatri Željka Vukšić iz KBC Osijek i Regionalnog centra za psihotraumu, Melita Jukić iz Opća županijske bolnice Vukovar te Nikola Drobnjak iz Opće županijske bolnice Vinkovci.

Zaključci seminara bit će uskoro objavljeni na mrežnim stranicama Documente i Europskog doma Vukovar.