hr

REKOM mreža pomirenja i Fond za humanitarno pravo organiziraju XIII Forum za tranzicijsku pravdu u postjugoslovenskim zemljama 21. i 22. prosinca. Forum za tranzicijsku pravdu predstavlja platformu za diskusiju o aktualnim temama vezanim za različite aspekte procesa tranzicijske pravde na postjugoslovenskom prostoru. Ove godine se održava u online formatu i program će biti moguće pratiti putem Kudo platforme.

Forum za tranzicijsku pravdu će u dva dana i tri panela obuhvatiti diskusije o stanju tranzicijske pravde, politikama sjećanja i komemoracijama, i pitanju nestalih u postjugoslovenskim društvima.

Prvog dana Foruma, 21. decembra, bit će održana dva panela.

U okviru prvog panela pod nazivom „Pregled tranzicione pravde – izazovi kao izlaz”, panelistkinje i panelisti ponudit će uvid u trenutan status procesa tranzicijske pravde u zemljama regije i krizu tranzicijske pravde sa kojima se postjugoslovenska društva suočavaju. Link preko kog možete pratiti panel: https://live.kudoway.eu/ad/220219288069

Tema drugog panela „Politike sećanja i komemoracije žrtava“ je memorijalizacija. Izlaganja na ovom panelu bavit će se analizom službenih politika sjećanja i obilježavanja ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i na Kosovu, sa posebnim fokusom na komemoracije žrtava i njihove instrumentalizacije. Link preko kog možete pratiti panel: https://live.kudoway.eu/ad/220216954847

Drugog dana Foruma, 22. decembra, održat će se panel posvećen nestalima. Na panelu „Pitanje nestalih – prioritet regionalne saradnje“ razgovarat će se o nestalima na prostoru bivše Jugoslavije i pitanju sjećanja na one čiji posmrtni ostaci nikada nisu pronađeni. Link preko kog možete pratiti panel: https://live.kudoway.eu/ad/220216100681

Puni program Foruma nalazi se u prilogu.