hr

Opt. Vladimir Davidović, visoki časnik bivše JNA, u obnovljenom postupku provedenom u njegovoj odsutnosti, nepravomoćno je oslobođen optužbe za ratni zločin protiv civila. Naime, prema navodima optužnice grad  je raketiran minobacačima kalibra 60 mm dok su svjedoci, neposredno ispitani tijekom dokaznog postupka, tvrdili kako su u vojarni dužili samo minobacače kalibra 82mm.

Podsjećamo, optuženiku se na teret  stavlja  da je sredinom rujna 1991. izdavao naredbe da se iz vojarne “Jalkovečke žrtve” granatiraju civili, poslovni i gospodarski objekti u Varaždinu.

Presudom Okružnog suda u Varaždinu od 16. ožujka 1993. godine Vlado Trifunović, general-major JNA, Berislav Popov, pukovnik JNA, i Vladimir Davidović, potpukovnik JNA, proglašeni su krivima što su u razdoblju od 15. do 22. rujna 1991. u Varaždinu, naređivali potčinjenima nasumična borbena djelovanja po civilnim objektima i civilima u gradu i obližnjim naseljima Nedeljanec i Nova Ves. Posljedica izvršenih napada smrtno je stradavanje jedne osobe, teško tjelesno ozljeđivanje druge osobe i uništenje ili oštećenje imovine u velikim razmjerima, što nije bilo opravdano vojnim potrebama. Vladi Trifunoviću i Berislavu Popovu izrečene su kazne zatvora u trajanju od po 15 godina, a Vladimiru Davidoviću od 10 godina.

Presudom VSRH broj I Kž-664/1993-4 od 12. siječnja 1994. odbijene su žalbe državnog odvjetnika i optuženih kao neosnovane te je potvrđena presuda suda prvog stupnja.

Obnovu postupka inicirao je opt. Vladmir Trifunović, no postupak je protiv njega obustavljen nakon što je 2017. godine preminuo.

Obnovljeni postupak pred vijećem Županijskog suda u Zagrebu, pod predsjedanjem suca Zdravka Majerovića, započeo je u studenom 2020. protiv dvojice okrivljenika. Kazneni postupak je u prosincu 2020. protiv opt. Popova obustavljen zbog smrti.

 


 

Projekt ,,Javni dijalog o sudbini ubijenih i nestalih: mi pamtimo – a vi?” je podržan sa € 150.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova