hr | en

Opća deklaracija o arhivima
prihvaćena je na tridesetšestom zasjedanju
Opće konferencije UNESCO-a 10. studenog 2011. godine. Deklaracija je načelno
prihvaćena 2009. godine na Godišnjoj općoj skupštini ICA-e u Malti, a jednoglasno
službeno prihvatila Opća skupština 17. rujna 2010. u Oslu. Deklaraciju je
razvila posebna radna grupa (Sekcija profesionalnih udruženja,
Section of Professional Associations) Međunarodnog
arhivskog vijeća, koje ju je prihvatilo kao ključni stup svoje strategije utjecaja
i zagovaranja.

Deklaracija
jest izjava o relevantnosti i važnosti arhiva za šire društvo; artikulacija
specifičnih veza između zapisa i arhiva i dobrog upravljanja, osnovnih ljudskih
prava, kulturnog identiteta i identiteta zajednice, povijesti i baštine.
Deklaracija detaljizira jedinstvene karakteristike arhiva i zahtjeva pri
njihovom upravljanju radi osiguranja neprestanog pristupa.

Deklaracija
predstavlja važan korak u unaprjeđenju razumijevanja i svjesnosti o arhivima u
širem društvenom kontekstu te među ključnim donosiocima odluka. To je snažna,
sažeta izjava o važnosti arhiva u modernom društvu.

Od početka potpisivanja potpore u srpnju 2012. do
danas, Deklaraciju je potpisalo 1439 institucija, organizacija i pojedinaca.

 

Informacije i potpisivanje Deklaracije

Lista pojedinaca, organizacija i institucija potpisnica