hr | en

„Mišljenja sam da treba podržati Inicijativu za REKOM i to posebno u onom dijelu gdje se inzistira da buduća Komisija kao van sudski mehanizam može biti tako važan poticaj žrtvama i svjedocima da sudjeluju u suđenjima za ratne zločine. Naš cilj je kazneni progon svih osoba za koje postoji osnovana sumnja da su počinili kaznena djela ratnih zločina ili kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih Međunarodnim pravom”, istaknula je Jasmina Dolmagić ispred Državnog odvjetništva RH-a na otvaranju regionalnih konzultacija s pravosuđem koje su održane u Zagrebu, 11. lipnja 2010. i naglasila da je svaka pomoć, informacija i dodatno saznanje u pravcu otkrivanja počinitelja ratnih zločina veliki poticaj svima onima koji rade na rješavanju  istih.

Konzultacije su održane u Zagrebu, 11. lipnja 2010. a organizirala ih je u ime regionalne koalicije za REKOM Documenta – centar za suočavanje s prošlošću Zagreb.

”U ostvarenju modela restorativne pravde začeta je ideja o osnivanju regionalne komisije REKOM. Ta ideja već sada poprima razmjere pokreta. Dosadašnje konzultacije koje su vođene na najširem nivou pokazale su punu opravdanost osnivanju REKOM-a” istaknuo je Ibro Bulić, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ukazajući tijekom svog uvodnog izlaganja kako model Komisija (restorativna pravda) može doprinjeti procesima pomirenja i istinskog suočavanje društava regije sa bolnim događanjima iz prošlosti

Na konzultacijama koje su održane u zagrebačkom hotelu Dubrovnik, a pred nešto više od sedamdesetak sudionika i sudionica, diskusiju o Nacrtu modela Statuta REKOM-a moderirale su Vesna Teršelič, Documenta Zagreb i Nataša Kandić, Fond za humanitarno pravo Beograd.

Cilj regionalnih konzultacija bio je upoznati pravosudne stručnjake i stručnjakinje sa inicijativom za ustanovljenje REKOM-a kao i kroz prijedloge i mišljenja sudionika/ca o nacrtu Statuta buduće komisije potaknuti samu regionalnu Koaliciju da u izradi modela stigne do najkvalitetnijih rješenja.

Tijekom skupa raspravljalo se o sastavu, izboru članova REKOM-a, ciljevima i zadacima kao i o ovlastimate odnosima REKOM-a sa pravosuđem.

Na skupu su sudjelovali suci, tužitelji, odvjetnici i pravnici iz Hrvatske, BiH, Srbije, Crne Gore i sa Kosova.