hr | en

„Mišljenja sam da treba podržati Inicijativu za REKOM i to posebno u
onom dijelu gdje se inzistira da buduća Komisija kao van sudski
mehanizam može biti tako važan poticaj žrtvama i svjedocima da sudjeluju
u suđenjima za ratne zločine. Naš cilj je kazneni progon svih osoba za
koje postoji osnovana sumnja da su počinili kaznena djela ratnih zločina
ili kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih Međunarodnim pravom”,
istaknula je Jasmina Dolmagić ispred Državnog odvjetništva RH-a na
otvaranju regionalnih konzultacija s pravosuđem koje su održane u
Zagrebu, 11. lipnja 2010. i naglasila da je svaka pomoć, informacija i
dodatno saznanje u pravcu otkrivanja počinitelja ratnih zločina veliki
poticaj svima onima koji rade na rješavanju  istih.

Konzultacije su održane u Zagrebu, 11. lipnja 2010. a
organizirala ih je u ime regionalne koalicije za REKOM Documenta –
centar za suočavanje s prošlošću Zagreb.

”U ostvarenju modela
restorativne pravde začeta je ideja o osnivanju regionalne komisije
REKOM. Ta ideja već sada poprima razmjere pokreta.
Dosadašnje
konzultacije koje su vođene na najširem nivou pokazale su punu
opravdanost osnivanju REKOM-a” istaknuo je Ibro Bulić, Tužilaštvo Bosne i
Hercegovine ukazajući tijekom svog uvodnog izlaganja kako model
Komisija (restorativna pravda) može doprinjeti procesima pomirenja i
istinskog
suočavanje društava regije sa bolnim događanjima iz prošlosti       

Na konzultacijama koje su održane u zagrebačkom hotelu Dubrovnik, a
pred nešto više od sedamdesetak sudionika i sudionica, diskusiju o
Nacrtu modela Statuta REKOM-a moderirale su Vesna Teršelič, Documenta
Zagreb i Nataša Kandić, Fond za humanitarno pravo Beograd.

Cilj
regionalnih konzultacija bio je upoznati pravosudne stručnjake i
stručnjakinje sa inicijativom za ustanovljenje REKOM-a kao i kroz
prijedloge i mišljenja sudionika/ca o nacrtu Statuta buduće komisije
potaknuti samu regionalnu Koaliciju da u izradi modela stigne do
najkvalitetnijih rješenja.    

Tijekom skupa raspravljalo se o
sastavu, izboru članova REKOM-a, ciljevima i zadacima kao i o ovlastima
te odnosima REKOM-a sa pravosuđem.

Na skupu su sudjelovali suci, tužitelji, odvjetnici i pravnici iz Hrvatske, BiH, Srbije, Crne Gore i sa Kosova.