hr | en

Nova masovna grobnica pronađena je na području stare klaonice u jednome od desetak rovova u koje je odlagan životinjski otpad. U tome rovu pomiješani su ljudski i životinjski ostaci. Procjenjuje se da se radi o posmrtnim ostacima desetak ubijenih mještana Sotina. Radi se o sekundarnoj grobnici, u koju su tijela ubijenih premještena tijekom 1997. godine s ciljem prikrivanja zločina.