hr | en

Internet stranica SENSE Centra za tranzicijsku pravdu http://www.sensecentar.org/hr dopunjena je i obogaćena arhivom Agencije SENSE, nastalom u periodu od 1998. do 2019. godine.  Time je, na jednom mjestu, kompletirana  digitalna online prezentacija ukupne produkcije SENSE od osnivanja do danas.

Internet stranica SENSE Centra za tranzicijsku pravdu  dopunjena je i obogaćena arhivom Agencije SENSE, nastalom u periodu od 1998. do 2019. godine. Arhiva sadrži kolekciju izvještaja sa svih suđenja za ratne zločine pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju, kao i detaljne preglede rasprava pred Međunarodnim sudom pravde u sporovima između država bivše Jugoslavije.  

Arhiva SENSE 1998-2019. je jedinstvena, javno dostupna i sveobuhvatna kronika rada Tribunala, iz dana u dan i iz predmeta u predmet.

Digitalna arhiva nudi mogućnosti pretraživanja materijala po vrstama, ključnim riječima, datumima i sudskim predmetima. Baza podataka je optimizirana algoritmima koji pretragu čine bržom i preciznijom, s rezultatima koji osim pisanih izvještaja, analiza i komentara, uključuju i relevantnu video i foto dokumentaciju.  

Postavljanjem arhive na internet stranicu Centra, kompletirana je digitalna online prezentacija ukupne produkcije SENSE od 1998. godine do danas. Pored kolekcije izvještaja sa suđenja, internet stranica SENSE CTP uključuje i pet online narativa (Oluja, Srebrenica, Spomenici na nišanu, Kosovo i Ahmići), 722 sedmične emisije Tribunala s ukupno 360 sati televizijskog programa, kao i sedam dugometražnih dokumentarnih filmova. 

Ova jedinstvena, i od sada na jednom mjestu dostupna, kolekcija pisanog, audio-vizuelnog i dokumentarnog materijala, kako je ocijenio sudac Carmel Agius, predsjednik Mehanizma za međunarodne kaznene sudove, “predstavlja izvrstan primjer kako nasljeđe MKSJ može ostati relevantno i utjecajno i nakon zatvaranja Tribunala.”

SENSE – Centar za tranzicijsku pravdu (SENSE CTP) nasljednik je novinske agencije SENSE, jedinog medija koji je kontinuirano pratio sva suđenja na Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) u Den Haagu. Agencija SENSE je 2017. godine prerasla u udrugu – SENSE CTP – s ciljem da kroz svoje aktivnosti dokumentira, učini vidljivim i trajno dostupnim najrelevantnije činjenice o događajima u bivšoj Jugoslaviji iz ratova 1990-ih, koje su izvan razumne sumnje utvrđene na suđenjima u MKSJ-u.

SENSE – Centar za tranzicijsku pravdu