hr | en

Osijek, 11.4.2017.

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava organizirao je jednodnevni trening usmjeren ka osnaživanju organizacija civilnog društva provođenjem edukacije, prijenosom znanja i vještina primjenjivih u radu sa žrtvama kaznenih djela kao dio aktivnosti projekta  Prava, podrška, zaštita i kompenzacija žrtava kaznenih dijela. Trening “Edukacijom OCD do kvalitetnijeg položaja žrtava kaznenih dijela” obuhvatio je veći broj OCD koji se u opisu svojih djelatnosti bave zaštitom ljudskih prava, imaju iskustva u pružanju podrške žrtvama kaznenih djela ili su kroz zajedničke susrete, sastanke i druge aktivnosti iskazali svoj interes da svojim radom obuhvate i žrtve kaznenih djela, ili neke od ranjivih skupina (rad s djecom, nacionalnim manjinama, Romima, osobama s invaliditetom).

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka, Bijeli krug Hrvatska iz Splita i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima iz Vukovara od 1. siječnja 2017. provode navedeni projekt u svrhu doprinosa implementaciji Direktive 2012/29/EU o minimalnim standardima prava, podrške i zaštite žrtava kaznenih djela i Direktive 2004/80/EC o kompenzaciji žrtava kaznenih djela. Predavači treninga su djelatnici organizacija civilnog društva provoditelja projektnih aktivnosti te voditeljica odjela za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskom sudu u Splitu.

 Kroz ovaj jednodnevni trening željeli smo doprinijeti

Osnaživanju organizacija civilnog društva na rad sa žrtvama, na međusobnu suradnju i međusobno educiranje te suradnju na projektnima i razvijanju programa;
Stvaranje čvrste i koherentne mreže OCD – pružatelja pravne i psihosocijalne podrške;
Širenje podrške – teritorijalno i horizontalno kroz educirane profesionalce OCD,, sa usvojenim teoretskim i praktičnim znanjima te mogućnošću samo-pomoći;
Jačanje održivosti OCD kroz međusobna partnerstva te jačanje institucionalnoga okvira;
Promocija pune implementacije nacionalnih zakona i EU propisa te drugih međunarodno pravnih propisa;
Zagovaranje kvalitetnijeg položaja žrtava kaznenih djela;
Rad na poboljšanju pravnog sustava kroz donošenje potrebnih zakona, izmjene i dopune postojećih te razvijanje djelotvornijih provedbenih mehanizama u području podrške žrtvama;
Izrada prijedloga za unaprjeđenje sudske prakse vezane uz slučajeve kršenja ljudskih prava;
Doprinos jačanju marginaliziranih skupina;
Povećanje vidljivosti i svijesti o položaju i ranjivosti žrtava kaznenih djela, osobito ranjivih skupina.

Na treningu je sudjelovalo ukupno 30 sudionika, i to: 27 predstavnika OCD-a (Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Documenta – centar za suočavanje s prošlošću Zagreb, Bijeli krug Hrvatska Split, Udruga za pomoć i podršku žrtava i svjedoka Vukovar, Centar za napuštenu i zlostavljanju djecu Osijek, Udruga žena oboljelih i liječenih od karcinoma jajnika „JA KA“ Osijek, B.a.B.e. Sigurna kuća Vukovarsko srijemske županije, SOS dječje selo Ladimirevci, CZ PUZ „Klasje“ Osijek, Koalicija za rad s psiho traumom i za mir (CWWPP), Udruga Brod grupa za ženka ljudska prava, IPC Slavonski Brod) te predstavnici Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda Osijek, Ureda pučke pravobraniteljice i Centra za socijalnu skrb.