hr | en

Na inicijativu Vladinog Ureda za razminiranje 1. kolovoza, povodom 6. godišnjice Konvencije o kazetnom streljivu, održan je zajednički sastanak s predstavnicama nevladinih udruga koje kroz kontinuirani rad i projektne aktivnosti pružaju pomoć i podršku osobama stradalima od mina i kazetnog streljiva.

Sastanku su prisustvovali predstavnici udruge DOCUMENTA – Centra za suočavanje s prošlošću Milena Čalić – Jelić i Božica Ciboci, predsjednica udruge M.A.R.E. Diana Pleština, upraviteljica Zaklade „Hrvatska bez mina“ i predstavnica MineAid-a Marija Breber i članica UO Zaklade Marija Herceg te ispred Vladinog ureda za razminiranje Hrvoje Debač, v.d. ravnatelj i Rea Poljak, stručna suradnica.

Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjoj, ali i o budućoj suradnji Vladinog Ureda za razminiranje i navedenih udruga po pitanju pružanja pomoći i skrbi stradalim osobama, organizacije programa edukacija o opasnostima od mina te aktivnosti vezanih uz psihosocijalnu rehabilitaciju i reintegraciju osoba stradalih od minskoeksplozivnih (MES) i neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS). Također, predstavnici udruga predstavili su svoje aktivnosti i projekte vezano uz pružanje pomoći minskim žrtvama, njihovo osnaživanje i uključivanje u zajednicu kao punopravnih članova. Isto tako, predstavnice udruga izvijestile su o cijelom nizu projekata i programa koji su realizirani i traju ili se pak planiraju pokrenuti, a tiču se pomoći i skrbi za građane koji su na određeni način zakinuti u svojim pravima. Riječ je o projektima koji uključuju žrtve silovanja prilikom oružanih sukoba, civilne žrtve rata, teško zapošljive skupine, osobe s invaliditetom te članove njihovih obitelji. Zajednički nazivnik svim ovim nastojanjima je pomoć u ostvarenju temeljnih ljudskih prava svih članova društva i stoga se rad i aktivnosti ovih udruga trebaju pozdraviti i podržati.

Jedan od glavnih zaključaka sastanka je potreba što žurnijeg uspostavljanja Koordinacijskog tijela za pomoć osobama stradalima od MES-a i NUS-a kako bi sustav pomoći stradalima funkcionirao što učinkovitije. S obzirom na postignutu visoku razinu dosadašnje suradnje između Ureda za razminiranje i nevladinih udruga, zaključeno je kako je istu potrebno ne samo nastaviti, već i unaprijediti.

Konvencija o kazetnom streljivu (CCM) je važno međunarodno postignuće, a njena dodatna posebnost je iznimna posvećenost žrtvama te se ona smatra najvažnijim sporazumom o razoružanju nakon Konvencije o zabrani protupješačkih mina, odnosno Ottawske konvencije.