hr

U pismima upućenima premijerima država članica Vijeća Europe s područja bivše Jugoslavije u siječnju 2024., povjerenica Vijeća Europe za ljudska prava Dunja Mijatović predložila je konkretne mjere za suočavanje s nasilnom prošlošću i odlučnije djelovanje ka društvenoj koheziji, pravdi i pomirenju. Povjerenica je naglasila ključne korake koje treba poduzeti kako bi se poboljšalo poštovanje prava žrtava i promicao uključiv pristup suočavanju s prošlošću u regiji, utemeljen na ljudskim pravima.

Također, ona ukazuje na ključne nalaze i preporuke iz svog nedavnog izvješća Dealing with the Past for a Better Future: Achieving justice, peace and social cohesion in the region of the former Yugoslavia (Suočavanje s prošlošću za bolju budućnost: Postizanje pravde, mira i društvene kohezije u regiji bivše Jugoslavije). U kontekstu povratka etno-nacionalističkom diskursu, poricanja ratnih zločina i veličanja ratnih zločinaca od strane političkih čelnika i drugih utjecajnih društvenih aktera, povjerenica ističe kako je “suočavanje s prošlošću preduvjet za izgradnju kohezivnih, demokratskih društava utemeljenih na poštovanju ljudskih prava i vladavini prava”.

Prijevod sažetka izvještaja dostupan je na poveznici: https://rm.coe.int/kratak-pregled-suocavanje-s-rosloscu-za-bolju-buducnost-dunja-mijatovi/1680ad6157

Pismo povjerenice dostupno je na poveznici: https://www.coe.int/en/web/portal/-/commissioner-highlights-key-steps-to-better-respect-victims-rights-and-deal-with-the-past-in-former-yugoslavia-region

Odgovor veleposlanika Tome Gallija dostupan je na poveznici: https://rm.coe.int/reply-of-the-permanent-representative-of-the-republic-of-croatia-to-th/1680ae7075

Kako bi ga približili hrvatskoj javnosti, prevedni odgovor veleposlanika nalazi se u privitku.