hr | en

Documentin tim čine pravnici/e, politolozi/ginje, sociolozi/ginje, povjesničari/ke, novinari/ke te istaknuti/e dugogodišnji/e aktivisti/ice i zagovornici/e ljudskih prava i sloboda.

Naši/e zaposlenici/e kontinuirano nadopunjuju svoja stručna znanja, usavršavajući se na poslijediplomskim – specijalističkim i doktorskim studijima na domaćim i stranim znanstvenim institucijama te brojnim stručnim seminarima, konferencijama i ljetnim školama.