hr | en

Documenta je u proteklih mjesec
dana ugostila prvog studenta koji je u našoj organizaciji odradio
obaveznu studentsku praksu (internship). Danijel Mezei iz Kikinde,
student  poslijdiplomskog studija European Regional Master’s Degree in Democracy and Human Rights in South-East Europe (ERMA) Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije Univerziteta u Sarajevu (CIPS), u Documenti je boravio tijekom srpnja.

ERMA je jednogodišnji diplomski studij
koji promiče razvoj mlade generacije stručnjaka za javnu upravu,
međuvladine i nevladine organizacije, sveučilišta i think tankove u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu, te zemljama članicama Europske unije. Struktura
predavanja, mogućnost prakse i participativan način studiranja ovaj
studij ističu među sličnim programima u jugoistočnoj Europi. Studij
naglasak stavlja na regionalna pitanja iz područja ljudskih prava i
demokracije.

Danijel Mezei je tijekom boravka u Documenti
aktivno i predano radio na programima dokumentiranja osobnih sjećanja
na rat, dokumentiranja ljudskih gubitaka u Hrvatskoj u prvoj polovici
’90-ih, te aktivnostima oko zagovaranja Regionalne komisije za
utvrđivanje činjenica o ratnim sukobima u bivšoj Jugoslaviji. Vjerujemo i
da je puno toga naučio te da mu je boravak u našoj organizaciji bio od
koristi za budući nastavak znanstvene i profesionalne karijere.

Documenta
će nakon ovog pozitivnog iskustva sa prvim stažistom u našoj
organizaciji zasigurno nastaviti suradnju sa CIPS i drugim znanstvenim
institucijama u regiji te ohrabrujemo sve studente/ice zainteresirane za
teme ljudskih prava i procese suočavanja s prošlošću da nam se jave.