hr | en

SENSE – Centar za tranzicijsku pravdu / Pula, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću / Zagreb u suradnji s Fondom za humanitarno pravo iz Beograda, Historijskim muzejem BiH / Sarajevo i Europom Nostrom iz Haaga pripremaju izložbe o stradanju kulturne i vjerske baštine u ratovima 1990 – tih na području bivše Jugoslavije.

Izložba se temelji na interaktivnom narativu Zatiranje historije i sjećanja (direktor projekta Mirko Klarin) koji prikazuje kako su teški zločini nad kulturnim, historijskim i vjerskim naslijeđem, počinjeni tokom ratova 1990-tih u Hrvatskoj, BiH i na Kosovu, istraženi, rekonstruirani i procesuirani na Međunarodnom kaznenom sudu za bivsu Jugoslaviju u Haagu.

Uz spomenuti interaktivni narativ, postav izložbe, kojeg priprema Branka Benčić (kustosica ovogodišnjeg predstavljanja Hrvatske na 57. Venecijanskom bijenalu), uključuje i dodatne elemente koji govori o tome kako su uništavani spomenici antifašističkog otpora te činjenice o stradavanju spomeničke i vjerske baštine koja nije procesuirana pred Haskim tribunalom.

Spomenuta izložba će u Zagrebu biti otvorena 19. travnja 2017. (Gliptoteka HAZU-a), Beogradu 27. svibnja 2017. (Centar za kulturnu dekontaminaciju) i Sarajevu 23. lipnja 2017. (Historijski muzej Bosne i Hercegovine.

Na postavu i realizaciji izložbe sudjelovali su ugledni ratni fotografi s područja bivše Jugoslavije, brojne arhivske i muzejske institucije te ugledni medjunarodni eksperti za kulturnu baštinu Helen Walasek, Andras Riedlmayer, Colin Kaiser, ….

SENSE – Centar za tranzicijsku pravdu