hr | en

Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću i Europski dom Vukovar organizirali su 23. siječnja u Zadru sastanak sa pružateljima psihosocijalne pomoći i rehabilitacijskih tretmana civilnim žrtvama rata i drugim ranjivim skupinama. Održani sastanak ciljao je kvalitetnijem upoznavanju sa pružateljima psihosocijalnih usluga diljem Hrvatske i uspostave suradnje u pružanju potpore civilnim žrtvama rata.

Krajem prošle godine održana su dva sastanka sa istom tematikom u Vukovaru i Sisku, okupljajući niz stručnjaka i predstavnika institucionalnih i vaninstitucionalnih pružatelja spomenutih tretmana. U ponedjeljak 17. veljače u Dubrovniku, u Hotelu Lero s početkom u 15.30 sati., održat će se četvrti po redu sastanak s pružateljima psihosocijalnih usluga i rehabilitacijskih tretmana.

Sastanci su dio projekta ‘Podrška žrtvama mučenja’ koji se provodi u suradnji s Europskim domom Vukovar, uz financijsku potporu Europske komisije.