hr | en

Documenta – Centra za suočavanje s prošlošću i Europski dom Vukovar u suradnji sa Zajednicom udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata organiziraju okrugli stol “Reparacije civilnih žrtava rata” koji će se održati u Zadru, 27. studenoga 2014., u prostorijama IMPACT centra (Europski centar za međusektorsku suradnju), Put stanova bb, s početkom u 16.00 h.

Na skupu će se između ostalih govoriti o nužnosti što hitnijeg donošenja zakona kojim bi se sveobuhvatno riješila problematika civilnih žrtava rata u RH i to 20 i više godina nakon rata i ne postojanja sustavne društene brige o navedenoj stradalničkoj skupini.

Program skupa se nalazi u nastavku.