hr

REKOM mreža pomirenja poziva organizacije civilnog društva iz Hrvatske da prijave male projekte koji doprinose uspostavljanju tranzicijske pravde, izgradnji povjerenja i regionalnom pomirenju. Ohrabrujemo mlade kreativne pojedince/ke – umjetnike i umjetnice, kompozitore i kompozitorice, književnike i književnice, ilustratore i ilustratorice, web dizajnere/dizajnerice i sve druge s originalnom idejom koja doprinosi pomirenju da se prijave, u suradnji s organizacijama civilnog društva.

Pošaljite prijedlog projekta koji doprinosi širenju znanja o utvrđenim sudskim činjenicama o žrtvama i zločinima i potiče empatiju prema žrtvama, doprinosi pomirenju između zajednica, smanjivanju prostora za laži i političke interpretacije prošlosti, izgradnji kulture sjećanja na sve žrtve bez obzira na etničku pripadnost i potiče kritičko mišljenje o prošlosti i pomirenju.

Važno je da imate jasnu ideju projekta koji ćete razviti na radionicama koje će držati eksperti za tranzicijsku pravdu i razvoj projekata.

Minimalni iznos granta po projektu je 2.000 EUR, a maksimalni 7.000 EUR.

Prijave se šalju elektronski, e-mailom na regional@recom.link

Rok za prijavljivanje je 31. listopad 2021. godine.